/*--

Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013

Η έννοια των ηθικών αξιών

                                   
Η αρχαία ελληνική σκέψη στήριξε τον ελληνικό πολιτισμό στις ηθικές αξίες της δικαιοσύνης, της φιλαλληλίας, της αλήθειας, της ελευθερίας, της ισότητας ανάμεσα στους ανθρώπους. 

Ανάλογες ηθικές αξίες συναντούμε και στη χριστιανική ορθόδοξη θεολογία. Θα λέγαμε ότι επικρατεί μια νοητική σύγχυση όσον αφορά το γεγονός ή όχι της ταύτισης των ηθικών αυτών αξιών στην αρχαία ελληνική σκέψη και στην ορθόδοξη θεολογία. Θα τολμούσαμε να εκφράσουμε την εκτίμηση, ότι σήμερα στον κόσμο των Ελλήνων διανοουμένων, οι οποίοι δεν έχουν εμβαθύνει στην ορθόδοξη θεολογία, παρατηρείται μια ταύτιση αυτών των αξιών. Θεωρούν, δηλαδή, ότι οι ηθικές αυτές αξίες είναι ταυτόσημες στους δύο αυτούς πνευματικούς χώρους.

Ποια όμως είναι η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στη φιλαλληλία – αγάπη της αρχαίας ελληνικής σκέψης από την έννοια της αγάπης στην ορθόδοξη χριστιανική σκέψη; Ή ποια είναι η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στην έννοια της αλήθειας στην αρχαία ελληνική σκέψη μ’ αυτήν της χριστιανικής θεολογίας; Φαίνεται ότι στην ελληνική διανόηση δεν υπάρχει σαφής διάκριση των εννοιών αυτών των αξιών. Θεωρούνται, δηλαδή, ταυτόσημες. Θα πρέπει όμως να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί αυτή η αντίληψη οδηγεί στον υποβιβασμό της Ορθόδοξης Θεολογίας σε μια φιλοσοφία ή ιδεολογία αφηρημένων ηθικών αξιών.Στον Χριστιανισμό οι «έννοιες» αυτές της αγάπης και της αλήθειας είναι ξεκάθαρα οντολογικές. Γι’ αυτό το λόγο ο απόστολος και ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος θα θεολογήσει με απόλυτη σαφήνεια λέγοντας: «Ο Θεός αγάπη εστίν» (Α’ Ιω.4,8). Επομένως, στην ορθόδοξη θεολογία η έννοια της αγάπης οντολογικοποιείται ως ιδιότητα της φύσης του τριαδικού Θεού και υποστασιοποιείται στα πρόσωπα της τριαδικής Θεότητας.Το ίδιο συμβαίνει και με τη φιλοσοφική έννοια της αλήθειας. Τη βλέπουμε να υποστασιοποιείται στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Ο ίδιος ο απόστολος και ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, ο αγαπημένος μαθητής του Θεανθρώπου, γράφει στο Ευαγγέλιό του ότι ο ίδιος ο Χριστός λέγει: «Εγώ ειμί η οδός και η αλήθεια και η ζωή» (Ιω. 14, 6). Βλέπουμε συνεπώς τις φιλοσοφικές ηθικές αξίες της φιλαλληλίας – αγάπης και αλήθειας της αρχαίας ελληνικής σκέψης να απεκδύονται το παλαιό ιδεολογικοποιημένο ένδυμά τους και να υποστασιοποιούνται στα Πρόσωπα της τριαδικής Θεότητας. Γιατί ποια φιλοσοφική απρόσωπη ιδέα μπορεί να σώσει τον άνθρωπο, αν όχι ο ίδιος ο αγαπών προσωπικός τριαδικός Θεός. Εάν, λοιπόν, θέλουμε να μιλούμε για ελληνοχριστιανικό πολιτισμό, πρέπει να συνειδητοποιούμε τις ειδοποιούς διαφορές ανάμεσα στην αρχαία ελληνική σκέψη και στη ορθόδοξη χριστιανική θεολογία, αλλά και πώς ο Χριστιανισμός προσέλαβε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό με σκοπό να τον μεταμορφώσει και να οδηγήσει στη θέωση τον άνθρωπο!


Κυριάκου Σαμαράς

( Ο Κυριάκου Σαμαράς είναι θεολόγος φιλόλογος M.Th. Α.Π.Θ )


πηγή : Η αρχαία ελληνική σκέψη στήριξε τον ελληνικό πολιτισμό στις ηθικές αξίες της δικαιοσύνης, της φιλαλληλίας, της αλήθειας, της ελευθερίας, της ισότητας ανάμεσα στους ανθρώπους.
Ανάλογες ηθικές αξίες συναντούμε και στη χριστιανική ορθόδοξη θεολογία. Θα λέγαμε ότι επικρατεί μια νοητική σύγχυση όσον αφορά το γεγονός ή όχι της ταύτισης των ηθικών αυτών αξιών στην αρχαία ελληνική σκέψη και στην ορθόδοξη θεολογία. Θα τολμούσαμε να εκφράσουμε την εκτίμηση, ότι σήμερα στον κόσμο των Ελλήνων - See more at: http://www.philenews.com/el-gr/f-me-apopsi-eponymes-gnomes/385/161543/i-ennoia-ton-ithikon-axion#sthash.teAjhDaw.dpuf
Η αρχαία ελληνική σκέψη στήριξε τον ελληνικό πολιτισμό στις ηθικές αξίες της δικαιοσύνης, της φιλαλληλίας, της αλήθειας, της ελευθερίας, της ισότητας ανάμεσα στους ανθρώπους.
Ανάλογες ηθικές αξίες συναντούμε και στη χριστιανική ορθόδοξη θεολογία. Θα λέγαμε ότι επικρατεί μια νοητική σύγχυση όσον αφορά το γεγονός ή όχι της ταύτισης των ηθικών αυτών αξιών στην αρχαία ελληνική σκέψη και - See more at: http://www.philenews.com/el-gr/f-me-apopsi-eponymes-gnomes/385/161543/i-ennoia-ton-ithikon-axion#sthash.teAjhDaw.dpuf
Ανάλογες ηθικές αξίες συναντούμε και στη χριστιανική ορθόδοξη θεολογία. Θα λέγαμε ότι επικρατεί μια νοητική σύγχυση όσον αφορά το γεγονός ή όχι της ταύτισης των ηθικών αυτών αξιών στην αρχαία ελληνική σκέψη και στην ορθόδοξη θεολογία. - See more at: http://www.philenews.com/el-gr/f-me-apopsi-eponymes-gnomes/385/161543/i-ennoia-ton-ithikon-axion#sthash.teAjhDaw.dpuf
Η αρχαία ελληνική σκέψη στήριξε τον ελληνικό πολιτισμό στις ηθικές αξίες της δικαιοσύνης, της φιλαλληλίας, της αλήθειας, της ελευθερίας, της ισότητας ανάμεσα στους ανθρώπους.
Ανάλογες ηθικές αξίες συναντούμε και στη χριστιανική ορθόδοξη θεολογία. Θα λέγαμε ότι επικρατεί μια νοητική σύγχυση όσον αφορά το γεγονός ή όχι της ταύτισης των ηθικών αυτών αξιών στην αρχαία ελληνική σκέψη και στην ορθόδοξη θεολογία. Θα τολμούσαμε να εκφράσουμε την εκτίμηση, ότι σήμερα στον κόσμο των Ελλήνων - See more at: http://www.philenews.com/el-gr/f-me-apopsi-eponymes-gnomes/385/161543/i-ennoia-ton-ithikon-axion#sthash.teAjhDaw.dpuf
νάλογες ηθικές αξίες συναντούμε και στη χριστιανική ορθόδοξη θεολογία. Θα λέγαμε ότι επικρατεί μια νοητική σύγχυση όσον αφορά το γεγονός ή όχι της ταύτισης των ηθικών αυτών αξιών στην αρχαία ελληνική σκέψη και στην ορθόδοξη θεολογία. Θα τολμούσαμε να εκφράσουμε την εκτίμηση, ότι σήμερα στον κόσμο των Ελλήνων διανοουμένων, οι οποίοι δεν έχουν εμβαθύνει στην ορθόδοξη θεολογία, παρατηρείται μια ταύτιση αυτών των αξιών. Θεωρούν, δηλαδή, ότι οι ηθικές αυτές αξίες είναι ταυτόσημες στους δύο αυτούς πνευματικούς χώρους.
Ποια όμως είναι η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στη φιλαλληλία – αγάπη της αρχαίας ελληνικής σκέψης από την έννοια της αγάπης στην ορθόδοξη χριστιανική σκέψη; Ή ποια είναι η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στην έννοια της αλήθειας στην αρχαία ελληνική σκέψη μ’ αυτήν της χριστιανικής θεολογίας; - See more at: http://www.philenews.com/el-gr/f-me-apopsi-eponymes-gnomes/385/161543/i-ennoia-ton-ithikon-axion#sthash.teAjhDaw.dpuf
Η αρχαία ελληνική σκέψη στήριξε τον ελληνικό πολιτισμό στις ηθικές αξίες της δικαιοσύνης, της φιλαλληλίας, της αλήθειας, της ελευθερίας, της ισότητας ανάμεσα στους ανθρώπους.
Ανάλογες ηθικές αξίες συναντούμε και στη χριστιανική ορθόδοξη θεολογία. Θα λέγαμε ότι επικρατεί μια νοητική σύγχυση όσον αφορά το γεγονός ή όχι της ταύτισης των ηθικών αυτών αξιών στην αρχαία ελληνική σκέψη και - See more at: http://www.philenews.com/el-gr/f-me-apopsi-eponymes-gnomes/385/161543/i-ennoia-ton-ithikon-axion#sthash.teAjhDaw.dpuf
νάλογες ηθικές αξίες συναντούμε και στη χριστιανική ορθόδοξη θεολογία. Θα λέγαμε ότι επικρατεί μια νοητική σύγχυση όσον αφορά το γεγονός ή όχι της ταύτισης των ηθικών αυτών αξιών στην αρχαία ελληνική σκέψη και στην ορθόδοξη θεολογία. Θα τολμούσαμε να εκφράσουμε την εκτίμηση, ότι σήμερα στον κόσμο των Ελλήνων διανοουμένων, οι οποίοι δεν έχουν εμβαθύνει στην ορθόδοξη θεολογία, παρατηρείται μια ταύτιση αυτών των αξιών. Θεωρούν, δηλαδή, ότι οι ηθικές αυτές αξίες είναι ταυτόσημες στους δύο αυτούς πνευματικούς χώρους.
Ποια όμως είναι η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στη φιλαλληλία – αγάπη της αρχαίας ελληνικής σκέψης από την έννοια της αγάπης στην ορθόδοξη χριστιανική σκέψη; Ή ποια είναι η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στην έννοια της αλήθειας στην αρχαία ελληνική σκέψη μ’ αυτήν της χριστιανικής θεολογίας; - See more at: http://www.philenews.com/el-gr/f-me-apopsi-eponymes-gnomes/385/161543/i-ennoia-ton-ithikon-axion#sthash.teAjhDaw.dpuf
O Κυριάκος Σαμάρας είναι θεολόγος, φιλόλογος M.Th. Α.Π.Θ.
- See more at: http://www.philenews.com/el-gr/f-me-apopsi-eponymes-gnomes/385/161543/i-ennoia-ton-ithikon-axion#sthash.teAjhDaw.dpuf
O Κυριάκος Σαμάρας είναι θεολόγος, φιλόλογος M.Th. Α.Π.Θ.
- See more at: http://www.philenews.com/el-gr/f-me-apopsi-eponymes-gnomes/385/161543/i-ennoia-ton-ithikon-axion#sthash.teAjhDaw.dpuf
Κυριάκου Σαμαρά
Κυριάκου Σαμαρά
Στον Χριστιανισμό οι «έννοιες» αυτές της αγάπης και της αλήθειας είναι ξεκάθαρα οντολογικές. Γι’ αυτό το λόγο ο απόστολος και ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος θα θεολογήσει με απόλυτη σαφήνεια λέγοντας: «Ο Θεός αγάπη εστίν» (Α’ Ιω.4,8). Επομένως, στην ορθόδοξη θεολογία η έννοια της αγάπης οντολογικοποιείται ως ιδιότητα της φύσης του τριαδικού Θεού και υποστασιοποιείται στα πρόσωπα της τριαδικής Θεότητας. - See more at: http://www.philenews.com/el-gr/f-me-apopsi-eponymes-gnomes/385/161543/i-ennoia-ton-ithikon-axion#sthash.teAjhDaw.dpuf
Φαίνεται ότι στην ελληνική διανόηση δεν υπάρχει σαφής διάκριση των εννοιών αυτών των αξιών. Θεωρούνται, δηλαδή, ταυτόσημες. Θα πρέπει όμως να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί αυτή η αντίληψη οδηγεί στον υποβιβασμό της Ορθόδοξης Θεολογίας σε μια φιλοσοφία ή ιδεολογία αφηρημένων ηθικών αξιών.
Στον Χριστιανισμό οι «έννοιες» αυτές της αγάπης και της αλήθειας είναι ξεκάθαρα οντολογικές. Γι’ αυτό το λόγο ο απόστολος και ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος θα θεολογήσει με απόλυτη σαφήνεια λέγοντας: «Ο Θεός αγάπη εστίν» (Α’ Ιω.4,8). Επομένως, στην ορθόδοξη θεολογία η έννοια της αγάπης οντολογικοποιείται ως ιδιότητα της φύσης του τριαδικού Θεού και υποστασιοποιείται στα πρόσωπα της τριαδικής Θεότητας. - See more at: http://www.philenews.com/el-gr/f-me-apopsi-eponymes-gnomes/385/161543/i-ennoia-ton-ithikon-axion#sthash.teAjhDaw.dpuf
Ανάλογες ηθικές αξίες συναντούμε και στη χριστιανική ορθόδοξη θεολογία. Θα λέγαμε ότι επικρατεί μια νοητική σύγχυση όσον αφορά το γεγονός ή όχι της ταύτισης των ηθικών αυτών αξιών στην αρχαία ελληνική σκέψη και στην ορθόδοξη θεολογία. Θα τολμούσαμε να εκφράσουμε την εκτίμηση, ότι σήμερα στον κόσμο των Ελλήνων διανοουμένων, οι οποίοι δεν έχουν εμβαθύνει στην ορθόδοξη θεολογία, παρατηρείται μια ταύτιση αυτών των αξιών. Θεωρούν, δηλαδή, ότι οι ηθικές αυτές αξίες είναι ταυτόσημες στους δύο αυτούς πνευματικούς χώρους.
Ποια όμως είναι η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στη φιλαλληλία – αγάπη της αρχαίας ελληνικής σκέψης από την έννοια της αγάπης στην ορθόδοξη χριστιανική σκέψη; Ή ποια είναι η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στην έννοια της αλήθειας στην αρχαία ελληνική σκέψη μ’ αυτήν της χριστιανικής θεολογίας; - See more at: http://www.philenews.com/el-gr/f-me-apopsi-eponymes-gnomes/385/161543/i-ennoia-ton-ithikon-axion#sthash.teAjhDaw.dpuf
Η αρχαία ελληνική σκέψη στήριξε τον ελληνικό πολιτισμό στις ηθικές αξίες της δικαιοσύνης, της φιλαλληλίας, της αλήθειας, της ελευθερίας, της ισότητας ανάμεσα στους ανθρώπους.
Ανάλογες ηθικές αξίες συναντούμε και στη χριστιανική ορθόδοξη θεολογία. Θα λέγαμε ότι επικρατεί μια νοητική σύγχυση όσον αφορά το γεγονός ή όχι της ταύτισης των ηθικών αυτών αξιών στην αρχαία ελληνική σκέψη και στην ορθόδοξη θεολογία. Θα τολμούσαμε να εκφράσουμε την εκτίμηση, ότι σήμερα στον κόσμο των Ελλήνων διανοουμένων, οι οποίοι δεν έχουν εμβαθύνει στην ορθόδοξη θεολογία, παρατηρείται μια ταύτιση αυτών των αξιών. Θεωρούν, δηλαδή, ότι οι ηθικές αυτές αξίες είναι ταυτόσημες στους δύο αυτούς πνευματικούς χώρους.
Ποια όμως είναι η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στη φιλαλληλία – αγάπη της αρχαίας ελληνικής σκέψης από την έννοια της αγάπης στην ορθόδοξη χριστιανική σκέψη; Ή ποια είναι η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στην έννοια της αλήθειας στην αρχαία ελληνική σκέψη μ’ αυτήν της χριστιανικής θεολογίας;
Φαίνεται ότι στην ελληνική διανόηση δεν υπάρχει σαφής διάκριση των εννοιών αυτών των αξιών. Θεωρούνται, δηλαδή, ταυτόσημες. Θα πρέπει όμως να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί αυτή η αντίληψη οδηγεί στον υποβιβασμό της Ορθόδοξης Θεολογίας σε μια φιλοσοφία ή ιδεολογία αφηρημένων ηθικών αξιών.
Στον Χριστιανισμό οι «έννοιες» αυτές της αγάπης και της αλήθειας είναι ξεκάθαρα οντολογικές. Γι’ αυτό το λόγο ο απόστολος και ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος θα θεολογήσει με απόλυτη σαφήνεια λέγοντας: «Ο Θεός αγάπη εστίν» (Α’ Ιω.4,8). Επομένως, στην ορθόδοξη θεολογία η έννοια της αγάπης οντολογικοποιείται ως ιδιότητα της φύσης του τριαδικού Θεού και υποστασιοποιείται στα πρόσωπα της τριαδικής Θεότητας.
Το ίδιο συμβαίνει και με τη φιλοσοφική έννοια της αλήθειας. Τη βλέπουμε να υποστασιοποιείται στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Ο ίδιος ο απόστολος και ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, ο αγαπημένος μαθητής του Θεανθρώπου, γράφει στο Ευαγγέλιό του ότι ο ίδιος ο Χριστός λέγει: «Εγώ ειμί η οδός και η αλήθεια και η ζωή» (Ιω. 14, 6).
Βλέπουμε συνεπώς τις φιλοσοφικές ηθικές αξίες της φιλαλληλίας – αγάπης και αλήθειας της αρχαίας ελληνικής σκέψης να απεκδύονται το παλαιό ιδεολογικοποιημένο ένδυμά τους και να υποστασιοποιούνται στα Πρόσωπα της τριαδικής Θεότητας. Γιατί ποια φιλοσοφική απρόσωπη ιδέα μπορεί να σώσει τον άνθρωπο, αν όχι ο ίδιος ο αγαπών προσωπικός τριαδικός Θεός.
Εάν, λοιπόν, θέλουμε να μιλούμε για ελληνοχριστιανικό πολιτισμό, πρέπει να συνειδητοποιούμε τις ειδοποιούς διαφορές ανάμεσα στην αρχαία ελληνική σκέψη και στη ορθόδοξη χριστιανική θεολογία, αλλά και πώς ο Χριστιανισμός προσέλαβε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό με σκοπό να τον μεταμορφώσει και να οδηγήσει στη θέωση τον άνθρωπο!

*O Κυριάκος Σαμάρας είναι θεολόγος, φιλόλογος M.Th. Α.Π.Θ.
- See more at: http://www.philenews.com/el-gr/f-me-apopsi-eponymes-gnomes/385/161543/i-ennoia-ton-ithikon-axion#sthash.teAjhDaw.dpuf
Ανάλογες ηθικές αξίες συναντούμε και στη χριστιανική ορθόδοξη θεολογία. Θα λέγαμε ότι επικρατεί μια νοητική σύγχυση όσον αφορά το γεγονός ή όχι της ταύτισης των ηθικών αυτών αξιών στην αρχαία ελληνική σκέψη και στην ορθόδοξη θεολογία. Θα τολμούσαμε να εκφράσουμε την εκτίμηση, ότι σήμερα στον κόσμο των Ελλήνων διανοουμένων, οι οποίοι δεν έχουν εμβαθύνει στην ορθόδοξη θεολογία, παρατηρείται μια ταύτιση αυτών των αξιών. Θεωρούν, δηλαδή, ότι οι ηθικές αυτές αξίες είναι ταυτόσημες στους δύο αυτούς πνευματικούς χώρους.
Ποια όμως είναι η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στη φιλαλληλία – αγάπη της αρχαίας ελληνικής σκέψης από την έννοια της αγάπης στην ορθόδοξη χριστιανική σκέψη; Ή ποια είναι η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στην έννοια της αλήθειας στην αρχαία ελληνική σκέψη μ’ αυτήν της χριστιανικής θεολογίας;
Φαίνεται ότι στην ελληνική διανόηση δεν υπάρχει σαφής διάκριση των εννοιών αυτών των αξιών. Θεωρούνται, δηλαδή, ταυτόσημες. Θα πρέπει όμως να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί αυτή η αντίληψη οδηγεί στον υποβιβασμό της Ορθόδοξης Θεολογίας σε μια φιλοσοφία ή ιδεολογία αφηρημένων ηθικών αξιών.
Στον Χριστιανισμό οι «έννοιες» αυτές της αγάπης και της αλήθειας είναι ξεκάθαρα οντολογικές. Γι’ αυτό το λόγο ο απόστολος και ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος θα θεολογήσει με απόλυτη σαφήνεια λέγοντας: «Ο Θεός αγάπη εστίν» (Α’ Ιω.4,8). Επομένως, στην ορθόδοξη θεολογία η έννοια της αγάπης οντολογικοποιείται ως ιδιότητα της φύσης του τριαδικού Θεού και υποστασιοποιείται στα πρόσωπα της τριαδικής Θεότητας.
Το ίδιο συμβαίνει και με τη φιλοσοφική έννοια της αλήθειας. Τη βλέπουμε να υποστασιοποιείται στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Ο ίδιος ο απόστολος και ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, ο αγαπημένος μαθητής του Θεανθρώπου, γράφει στο Ευαγγέλιό του ότι ο ίδιος ο Χριστός λέγει: «Εγώ ειμί η οδός και η αλήθεια και η ζωή» (Ιω. 14, 6).
Βλέπουμε συνεπώς τις φιλοσοφικές ηθικές αξίες της φιλαλληλίας – αγάπης και αλήθειας της αρχαίας ελληνικής σκέψης να απεκδύονται το παλαιό ιδεολογικοποιημένο ένδυμά τους και να υποστασιοποιούνται στα Πρόσωπα της τριαδικής Θεότητας. Γιατί ποια φιλοσοφική απρόσωπη ιδέα μπορεί να σώσει τον άνθρωπο, αν όχι ο ίδιος ο αγαπών προσωπικός τριαδικός Θεός.
Εάν, λοιπόν, θέλουμε να μιλούμε για ελληνοχριστιανικό πολιτισμό, πρέπει να συνειδητοποιούμε τις ειδοποιούς διαφορές ανάμεσα στην αρχαία ελληνική σκέψη και στη ορθόδοξη χριστιανική θεολογία, αλλά και πώς ο Χριστιανισμός προσέλαβε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό με σκοπό να τον μεταμορφώσει και να οδηγήσει στη θέωση τον άνθρωπο!

*O Κυριάκος Σαμάρας είναι θεολόγος, φιλόλογος M.Th. Α.Π.Θ.
- See more at: http://www.philenews.com/el-gr/f-me-apopsi-eponymes-gnomes/385/161543/i-ennoia-ton-ithikon-axion#sthash.teAjhDaw.dpuf
Ανάλογες ηθικές αξίες συναντούμε και στη χριστιανική ορθόδοξη θεολογία. Θα λέγαμε ότι επικρατεί μια νοητική σύγχυση όσον αφορά το γεγονός ή όχι της ταύτισης των ηθικών αυτών αξιών στην αρχαία ελληνική σκέψη και στην ορθόδοξη θεολογία. Θα τολμούσαμε να εκφράσουμε την εκτίμηση, ότι σήμερα στον κόσμο των Ελλήνων διανοουμένων, οι οποίοι δεν έχουν εμβαθύνει στην ορθόδοξη θεολογία, παρατηρείται μια ταύτιση αυτών των αξιών. Θεωρούν, δηλαδή, ότι οι ηθικές αυτές αξίες είναι ταυτόσημες στους δύο αυτούς πνευματικούς χώρους.
Ποια όμως είναι η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στη φιλαλληλία – αγάπη της αρχαίας ελληνικής σκέψης από την έννοια της αγάπης στην ορθόδοξη χριστιανική σκέψη; Ή ποια είναι η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στην έννοια της αλήθειας στην αρχαία ελληνική σκέψη μ’ αυτήν της χριστιανικής θεολογίας;
Φαίνεται ότι στην ελληνική διανόηση δεν υπάρχει σαφής διάκριση των εννοιών αυτών των αξιών. Θεωρούνται, δηλαδή, ταυτόσημες. Θα πρέπει όμως να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί αυτή η αντίληψη οδηγεί στον υποβιβασμό της Ορθόδοξης Θεολογίας σε μια φιλοσοφία ή ιδεολογία αφηρημένων ηθικών αξιών.
Στον Χριστιανισμό οι «έννοιες» αυτές της αγάπης και της αλήθειας είναι ξεκάθαρα οντολογικές. Γι’ αυτό το λόγο ο απόστολος και ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος θα θεολογήσει με απόλυτη σαφήνεια λέγοντας: «Ο Θεός αγάπη εστίν» (Α’ Ιω.4,8). Επομένως, στην ορθόδοξη θεολογία η έννοια της αγάπης οντολογικοποιείται ως ιδιότητα της φύσης του τριαδικού Θεού και υποστασιοποιείται στα πρόσωπα της τριαδικής Θεότητας.
Το ίδιο συμβαίνει και με τη φιλοσοφική έννοια της αλήθειας. Τη βλέπουμε να υποστασιοποιείται στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Ο ίδιος ο απόστολος και ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, ο αγαπημένος μαθητής του Θεανθρώπου, γράφει στο Ευαγγέλιό του ότι ο ίδιος ο Χριστός λέγει: «Εγώ ειμί η οδός και η αλήθεια και η ζωή» (Ιω. 14, 6).
Βλέπουμε συνεπώς τις φιλοσοφικές ηθικές αξίες της φιλαλληλίας – αγάπης και αλήθειας της αρχαίας ελληνικής σκέψης να απεκδύονται το παλαιό ιδεολογικοποιημένο ένδυμά τους και να υποστασιοποιούνται στα Πρόσωπα της τριαδικής Θεότητας. Γιατί ποια φιλοσοφική απρόσωπη ιδέα μπορεί να σώσει τον άνθρωπο, αν όχι ο ίδιος ο αγαπών προσωπικός τριαδικός Θεός.
Εάν, λοιπόν, θέλουμε να μιλούμε για ελληνοχριστιανικό πολιτισμό, πρέπει να συνειδητοποιούμε τις ειδοποιούς διαφορές ανάμεσα στην αρχαία ελληνική σκέψη και στη ορθόδοξη χριστιανική θεολογία, αλλά και πώς ο Χριστιανισμός προσέλαβε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό με σκοπό να τον μεταμορφώσει και να οδηγήσει στη θέωση τον άνθρωπο!

*O Κυριάκος Σαμάρας είναι θεολόγος, φιλόλογος M.Th. Α.Π.Θ.
- See more at: http://www.philenews.com/el-gr/f-me-apopsi-eponymes-gnomes/385/161543/i-ennoia-ton-ithikon-axion#sthash.teAjhDaw.dpuf

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...