/*--

Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΩΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ –ΠΕΡΙ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΩΣ–

   
Ἔλεγε ὁ μακαριστός Γέροντας:
«Ἄς φροντίσουμε νά ἀποκτήσουμε ἀξία καί ὄχι ἀξίωμα».

«Χωρίς ταπείνωση, ὁ ἄνθρωπος δέ βλέπει Θεοῦ πρόσωπο».
«Ταπείνωση γιά τό σῶμα εἶναι ἡ νηστεία, ἡ ἀγρυπνία, ἡ σκληραγωγία καί γενικῶς ἡ ἄσκηση».
«Ταπείνωση γιά τήν ψυχή εἶναι ἡ ἀφάνεια».
«Ὅποιος ἐπαινεῖ ἄλλον, περισσότερο ἀπό τόν ἑαυτό του, ἔχει μεγάλη ἀγάπη καί ταπείνωση».
«Ἄν ἔχεις χαρά, τί νά τήν κάνεις τή δόξα, τά ἀξιώματα».
«Ἄσκηση καί ἀφάνεια εἶναι τά μέσα πού κρατοῦν σέ ταπείνωση καί τό σῶμα καί τήν ψυχή».
«Ὁ χριστιανός ταπεινώνει μέ τήν ἄσκηση τό σῶμα καί μέ τήν ἀφάνεια τήν ψυχή».
«Νά ἐκτελεῖς τίς ἐπιταγές τῆς Ἐκκλησίας καί ὄχι τά θελήματα τοῦ ἑαυτοῦ σου».
«Οἱ Πατέρες προσεύχονταν πολύ, ἀγρυπνοῦσαν πολύ, νήστευαν πολύ, ἀγαποῦσαν τήν πτωχεία, τήν ἁπλότητα καί τήν ταπείνωση. Ἀπέφευγαν τά ἀξιώματα, τή δόξα, τίς τιμές».
«Ἡ πνευματική μας φροντίδα συνίσταται στήν ἀναζήτηση καί ἐξόντωση τῆς ὑπερηφάνειας».
«Νά θρονιάσουμε στήν καρδιά μας τήν ταπεινοφροσύνη».
«Στίς ἀρετές, νά βλέπεις ὄχι πόσες ἀρετές ἔχεις, καί νά φουσκώνεις ἀπό τήν ὑπερηφάνειά σου, ἀλλά
πόσες σοῦ λείπουν, καί νά ταπεινώνεσαι γιά τήν πνευματική φτώχεια σου καί ἔτσι νά κερδίζεις πλούσιο τό ἔλεος τοῦ Κυρίου».
«Πόσες φορές ἡ ταπεινοφροσύνη μας δέν εἶναι καμουφλαρισμένος ἐγωϊσμός, διότι ἡ ἰσχυρογνωμοσύνη μας, ἡ μή ὑπακοή μας σέ ἀνθρώπους, τούς ὁποίους θεωροῦμε ἀνώτερούς μας, εἶναι δεῖγμα τοῦ καμουφλαρισμένου ἐγωϊσμοῦ».
«Ἐκεῖ ὅπου θά ταπεινωθεῖς, ἐκεῖ θά ὑψωθεῖς».
«Ὅταν ταπεινωθεῖς στούς ἐπαίνους τῶν ἄλλων, ἀποφεύγοντας τούς ἐπαίνους τους, καί πάλιν θά ὑψωθεῖς στή συνείδησή τους».
«Ὅταν ταπεινωθεῖς στόν πραγματικό σου φίλο, θά ὑψωθεῖς καί ἐνώπιον αὐτοῦ ταυτοχρόνως καί θά διορθωθεῖς».
«Ὅταν ταπεινωθεῖς ἐνώπιον τοῦ Πνευματικοῦ σου, θά ὑψωθεῖς ἀπό τόν Θεό ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων».
«Ἡ χαρά τήν ὁποία θά αἰσθανθεῖς μέ τήν εὐτυχία, ἡ ὁποία θά ἔλθει ἀπό τόν οὐρανό, λόγω τῆς ταπεινώσεώς σου, θά εἶναι μεγαλύτερη κάθε δόξας ἐπιγείου».
«Ἄς ἀκολουθήσουμε τήν ὁδόν τῆς ταπείνωσης καί ἄς ἀποφύγουμε τήν ἀνθρώπινη δόξα ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στόν ἐξευτελισμό».

Ἀρχιμ. Βαρνάβας Κουσιάππας

πηγή :ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
Α Γ Α Π Η

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...