/*--

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

«ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΣΟΝ»

  
«Καί ἔστη εἰς τό μέσον» (Ἰωάν. 20, 19)
Οἱ μαθητές τοῦ Ἰησοῦ βρίσκονται μαζεμένοι σέ κάποιο σπίτι τῆς Ἱερουσαλήμ. Καί εἶναι ὅλοι θλιμμένοι. Ὅλοι πονεμένοι. Ὁ Δάσκαλός τους εἶναι πιά θαμμένος. Μαζί καί οἱ ἐλπίδες τους. Καί τά ὄνειρά τους. Ὅλη τους ἡ ζωή. Κάποια ὅμως στιγμή ἔρχεται τό μεγάλο μήνυμα. Τό φέρνουν οἱ σεμνές Μυροφόρες. Ὁ Δάσκαλος ἀναστήθηκε. Σκιρτοῦν οἱ καρδιές τους ἀπό χαρά.

Ὅμως κάποιος φόβος μετριάζει τή χαρά τους. Σκέπτονται τούς ἐχθρούς τοῦ Ἰησοῦ. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, σάν μάθουν τήν ἀνάσταση τοῦ Δασκάλου τους, θά ἐξοργισθοῦν. Καί θά ξεσπάσουν σίγουρα σ’ αὐτούς. Ἔτσι οἱ ὧρες τῆς πρώτης ἡμέρας περνοῦν μέ ἀνάμικτα συναισθήματα. Μέ χαρά καί μέ φόβο ὥσπου, ἀργά τό βράδυ, ὁ ἀναστημένος Ἰησοῦς παρουσιάζεται μπροστά τους καί τούς δίνει τήν εἰρήνη του. «Ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καί ... λέγει αὐτοῖς· εἰρήνη ὑμῖν» (Ἰωάν. 20, 19).

Εἶναι πολλές οἱ μαρτυρίες πού ἀποδεικνύουν τήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Τόσες πολλές, πού δέν ἀφήνουν περιθώρια γιά καμιά ἀμφιβολία σ’ ἕναν ἀπροκατάληπτο ἄνθρωπο. Ἀλλά ἡ πιό μεγάλη μαρτυρία πρέπει νά εἴμαστε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι. Ἐμεῖς μέ τήν ἀλλαγή τῆς ζωῆς μας. Μέ τήν πνευματική μας ἀνάσταση. Μέ τήν ἀνάσταση ἀπό τήν ἁμαρτία στήν ἀρετή.

Ἕνας, πού τοῦ ζήτησαν ἀποδείξεις γιά τήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ἀποκρίθηκε: «Ἐγώ εἶμαι ἡ μεγαλύτερη ἀπόδειξη ὅτι ὁ Χριστός ἀναστήθηκε. Χρόνια πολλά ἤμουν μέσα σ’ ἕνα μνῆμα. Σάπιζα. Βρωμοῦσα. Ἔνιωθα δεμένος. Μέ πλάκωναν τά ἴδια μου τά πάθη. Δέν μποροῦσα νά νιώσω χαρά.Καί μιά μέρα πού ἀκούστηκε τό «Χριστός Ἀνέστη», μιά μέρα πού διάβασα τό Εὐαγγέλιο κι ἄκουσα τό μήνυμα τοῦ Χριστοῦ, ἔνιωσα νά σπάζουν τά δεσμά. Νά συντρίβονται οἱ πλάκες. Νά βγαίνω ἀπό τό μνῆμα. Νά μεταφέρομαι σέ μιά νέα ζωή. Στή ζωή τῆς χαρᾶς καί τῆς πραγματικῆς εὐτυχίας. Αἰσθάνομαι ἀναστημένος, χαρούμενος, ζωντανός, ὑγιής. Γιά τόν ἑαυτό μου ἐγώ εἶμαι ἡ μεγαλύτερη ἀπόδειξη ὅτι ὁ Χριστός ἀναστήθηκε».

«Ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καί ἔστη εἰς τό μέσον καί λέγει αὐτοῖς· εἰρήνη ὑμῖν» (Ἰωάν. 20, 19). «Ἔστη εἰς τό μέσον» Ἡ παρουσία τοῦ Ἰησοῦ στό χῶρο ὅπου ἦταν συναθροισμένοι οἱ μαθητές ἔχει πολλά ἐνδιαφέροντα μηνύματα. Σωτήρια μηνύματα. Ἕνα ἀπό αὐτά εἶναι καί ἡ θέση στήν ὁποία στάθηκε ὁ ἀναστημένος Δάσκαλος. Δέν στάθηκε σέ κάποια γωνιά. Στάθηκε στή μέση. «Εἰς τό μέσον». Στό κέντρο. Στό κέντρο ὁ Ἰησοῦς καί γύρω του οἱ μαθητές του. Εἶχε κάποιο νόημα ἡ θέση αὐτή πού διάλεξε ὁ νικητής Ἰησοῦς νά σταθεῖ. Δίδαγμα μεγάλο. Γιά τούς μαθητές πρῶτα. Καί γιά μᾶς ὕστερα. Γιά ὅλους τούς πιστούς. Σέ ὅλους τούς αἰῶνες. «Εἰς τό μέσον». Αὐτή εἶναι ἡ θέση πού πρέπει νά πάρει στή ζωή μας ὁ Κύριος. Ἡ μέση. Τό κέντρο.

Ὄχι στή γωνιά ὁ Ἰησοῦς. Ὄχι στήν πάντα. Ὄχι παράμερα. Ἀλλά ὅπως εἴπαμε. Στό κέντρο. Ἀνάμεσά μας. Ἀνάμεσα στήν οἰκογένεια. Ἀνάμεσα καί σέ κάθε κοινωνία Χριστιανῶν, εἴτε μικρή εἴτε μεγάλη. Δέν εἶναι δύσκολο νά μαντέψουμε τά βιώματα τῶν μαθητῶν, ὅταν ἀνάμεσά τους εἶχαν τό Δάσκαλό τους ἐκεῖνο τό βράδυ «τῆς μιᾶς τῶν σαββάτων». «Εἰς τό μέσον». Τήν ἴδια θέση πρέπει νά πάρει ὁ Ἰησοῦς καί γενικότερα στή ζωή μας. Στίς σκέψεις μας. Στά λόγια μας. Στίς συζητήσεις μας. Στίς ὁμιλίες μας. Στήν πέννα μας. Στά ἔργα μας. Στά αἰσθήματά μας. Στά ἰδανικά μας. Στά σχέδιά μας. Στή σταδιοδρομία μας. Ὁ Ἰησοῦς νά εἶναι ἡ πρώτη μας σκέψη κάθε πρωί. Ὁ Ἰησοῦς νά εἶναι τό μεγαλύτερο αἴσθημά μας. Ὁ Ἰησοῦς νά εἶναι τό εὐγενέστερο ἰδανικό μας. Ὁ Ἰησοῦς νά εἶναι ὁ ὕμνος μας.

«Ὕμνησίς μου ὁ Κύριος» (Ψαλμ. 117, 14). Τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ νά σιγοψάλλουν τά χείλη μας πάντοτε. Καί γιά τό ἴδιο ὄνομα νά πάλλει ἡ καρδιά μας καί τήν ἡμέρα καί τή νύχτα. «Ἐγώ καθεύδω καί ἡ καρδία μου ἀγρυπνεῖ» (Ἆσμ. 5, 2).

Ἀδελφέ,
Ἡ θέση τοῦ Ἰησοῦ εἶναι «εἰς τό μέσον» τῆς ζωῆς σου, «εἰς τό μέσον» τῆς καρδιᾶς σου. Αὐτή ἡ θέση τοῦ ἀνήκει. Τήν κατάκτησε μέ τό αἷμα του. Καί πρόσεχε. Σ’ αὐτήν τή θέση νά μείνει γιά πάντα. Κανένα πρόσωπο νά μή τόν βγάλει ἀπό τή θέση αὐτή. Καμιά ἁμαρτία. Καμιά δύναμη. Καλύτερα νά πεθάνεις μέ τό Χριστό στό κέντρο τῆς καρδιᾶς σου, παρά νά ζήσεις μέ τό Χριστό σέ κάποια γωνιά τῆς καρδιᾶς σου.

πηγή : ΠEPIOΔIKO «XPIIΣTIIANIIKOII ΠAΛMOII»
TριμηνιαÖο \Oρθόδοξο Περιοδικό. ‰Oργανο τÉς \Oρθοδόξου ^IεραποστολικÉς Φιλοπτώχου \Aδελφότητος «H OΣIA ΞENH

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...