/*--

Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ

 26 Καὶ ἔλεγεν· οὕτως ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὡς ἂν ἄνθρωπος βάλῃ τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς, 27 καὶ καθεύδῃ καὶ ἐγείρηται νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ ὁ σπόρος βλαστάνῃ καὶ μηκύνηται ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός. 28 αὐτομάτη γὰρ ἡ γῆ καρποφορεῖ, πρῶτον χόρτον, εἶτα στάχυν, εἶτα πλήρη σῖτον ἐν τῷ στάχυϊ.  ( Μκ.4, 26-28)
Ποιά είναι αυτή η Βασιλεία του Θεού για την οποία μιλάει δώ ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός? Αυτή για την οποία είπε " Η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν " Λκ.17,21. Με το παράδειγμα του σπόρου που βλασταίνει και στη συνέχεια γίνεται στάχυ,ο Κύριος μας αποκαλύπτει το μεγάλο μυστήριο,το μυστήριο που τελείται μέσα στην ψυχή του κάθε χριστιανού,όταν αυτή γίνεται κοινωνός της Βασιλείας των Ουρανών.

Γνωρίζει ο γεωργός πως ο σπόρος γίνεται στάχυ? Γνωρίζει ο κηπουρός πως το βλαστάρι αναπτύσσεται σε καρποφόρο δέντρο η πως φυτρώνουν αυτά τα όμορφα λουλούδια ? Κανείς δεν το γνωρίζει. Είναι ένα μυστήριο που μόνο ο Θεός το γνωρίζει, το μυστήριο που τελείται μέσα στη γη. Γνωρίζουν κάτι οι βοτανολόγοι αλλά η γνώση τους είναι σχεδόν μηδαμινή  μπροστά σ αυτά που θα έπρπε να γνωρίσουν για να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει και πως από ΄να μικρό κόκκο φυτρώνει ένα όμορφο φυτό.

Υπάρχει η επιστήμη που λέγεται εμβρυολογία. Η εεπιστήμη αυτή μελετά τα έμβρυα του ανθρρώπου και των ζώων σε διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους.Αλλά βλέπει μόνο ξωτερρικά πώς σχηματίζεται και αναπτύσσεται το έμβρυο και δν μπορεί να εξηγήσει ποια δύναμη α κάνει όλα αυτά. Μπορεί να μας εξηγήσει το μηχανισμό της κληρονομικότητας? Όχι,όσο και να αναπτυχθεί αυτή η επιστήμη ποτέ δε θα μπορ΄σει να το μάθει.Αυτό το μεγάλο μυστήριο του Θεού θα παραμένει για μας πάντοτε κρυπτό.

Οπως φυτρώνει το φυτό,όπως σχηματίζεται το έμβρυο στη μήτρα της μητέρας με τον ίδιο μυστικό τρόπο αρχίζει και γίνεται πραγματικότητα η Βασιλεία του Θού μέσα στην ψυχή ενός χριστιανού. Και το μυστήριο αυτό ίναι ακόμα βαθύτερο από το μυστήριο της γέννησησς και της ανάπτυξης των ζωντανών οργανισμών. Εδώ η θεία χάρη ενεργεί μέσα στην καρδιά που διψά  την αλήθεια , την καρδιά που έχει αγαπήσει το Χριστό. Αυτή η χάρη γεννά μέσα μας τις αρετές και μας οδηγεί στην πνευματική τελείωση, η οποία τελείωση γίνεται η Βασιλεία του Θεού μέσα μας. Δε γνωρίζουμε πως λειτουργεί η θεία χάρη μέσα στην καρδιά μας, πολλές φορές οι ενέργειές της είναι εντελώς απαρατήρητες και όμως η χάρη λειτουργεί, λειτουργεί αταμάτητα. Ο Θεός αδιαλείπτως οικοδομεί στην ψυχή μας την μεγάλη και ένδοξη Βασιλεία του. Δεν υπάρχει μυστήριο μεγαλύτερο απ αυτό.

Δε γνωρίζουμε τις οδούς της θείας χάρης όπως δεν γνωρίζει ο γεωργός με ποιο τρόπο ο σπόρος γίνται στάχυ. Κοιμάται το βράδυ και ξυπνάει το πρωί, κάνει τη δουλειά του και ο σπόρος βλασταίνει και αυξάνει. Αυτός μόνο περιμένει να έρθει ο χρόνος του θερισμού. Το ίδιο και στην πνευματική μας ζωή.Δεν γνωρίζουμε πώς τελείται το μεγάλο μυστήριο της πνευματικής μας τελείωσης που ενεργεί ο Θεός.

Όπως είπα πολλές φορές δεν βλέπουμε πως η θεία χάρη ενεργεί στη ζωή μας. Και δεν καταλαβαίνουμε οτι τα γεγονότα και οι περιστάσεις της ζωής μας φέρνουν επάνω τους τη δική της αψευδή σφραγίδα.Μετά όταν θα γεράσουμε και θα δούμε τη ζωή μας όλη, θα φανερωθεί ο δρόμος που η χάρη του Θεού ακολουθούσε μέσα στην καρδιά μας.

Φέρνουμε στη μνήμη τα γεγονότα της ζωής μας, τις σκ΄ψεις και τα αισθήματά μας. Τα βλέπουμε κάτω από ένα διαφορετικό φως και φωτίζεται ο νος μας και αρχίζουμε να κατανοούμε τις οδούς του Θεού. Γίνεται φανερό για μας οτι οι σκέψεις, οι επιδιώξεις,οι πράξεις και τα γεγονότα της ζωής μας, τα οποία εμίς τα θεωρούσαμε ασήμαντα, όλα αυτά κατευθύνονταν από τη Θεία Πρόνοια.

Θα καταλάβουμε οτι σ όλη τη ζωή μας μάς οδηγούσ ο Θεός, μάς οδηγούσε με ένα τρόπο θαυμαστό στην Βασιλεία του. Έτσι αποκαλύπτεται στην καρδιά μας η Βασιλεία των Ουρανών . Ο Θεός την φανερώνει μέσα μας. Ας είμαστε προσεκτικοί σ αυτά που γίνονται στη ζωή μας και το πιο πολύ απ όλα, να φυλαγόμαστε να μην γογγύζουμε κατά του Θεού.Αγόγγυστα να υπομένουμε τις θλίψις και τα παθήματα , διότι με αυτά κτίζεται μέσα στην καρδιά μας η Βασιλεία του Θεού. Πάντα να ευχαριστούμε τον Θεό για όλα και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γγονόταν της ζωής μας. Αμήν.

Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Κριμαίας

πηγή : από το βιβλίο Ο ΟΣΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ Ο ΑΣΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1884-1980) .Έκδοσις ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ 

 Αντιγραφή κειμένου σε πληκτρολόγιο με  μονοτονικό σύστημα
+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...