/*--

Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2013

Xαρίσματα , οι καρποί του Αγίου Πνεύματος


"Ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματος ἐστιν

ἀγάπη, 
χαρά, 
εἰρήνη, 
μακροθυμία, 
χρηστότης, 
ἀγαθωσύνη, 
πίστις, 
πρᾳότης, 
ἐγκράτεια· 

κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστι νόμος. οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν  σὺν τοῖς παθήμασι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις.  Εἰ ζῶμεν Πνεύματι, Πνεύματι καὶ  στοιχῶμεν"

Δυο Άγιοι μιλούν για τα χαρίσματα!

Ο Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος:

«Κανείς απ’ όσους προόδευσαν στην αγνεία να μην το θεωρεί δικό του κατόρθωμα. Είναι αδύνατο να νικήσει κανείς τη φύση του και να χαλιναγωγήσει το σώμα του χωρίς τη θεϊκή βοήθεια...  Όποιος  αποφάσισε να πολεμήσει και να νικήσει τη σάρκα μόνο με τις δικές του  δυνάμεις, άδικα κοπιάζει... άδικα αγρυπνεί, άδικα νηστεύει. Ανάθεσε στον Κύριο την ασθένεια της φύσεώς σου, αναγνωρίζοντας τη  δική σου αδυναμία, και τότε θα λάβεις το χάρισμα της σωφροσύνης».

Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας στην «Εν Χριστώ ζωή»:

Οι αρετές είναι χαρίσματα που εμφυτεύει στην ψυχή το Άγιο Πνεύμα με το μυστήριο του Χρίσματος. Πολλοί, επειδή δέχτηκαν το μυστήριο αυτό σε μικρή ηλικία, δεν έχουν καμμιά συναίσθηση των δώρων  που τους χαρίστηκαν κατά την τέλεσή του. Αυτά όμως τα αγαθά σπέρματα, αν βρουν  καλή γη, θα  βλαστήσουν κάποτε και θα φέρουν καρπούς. Η ποικιλία τους και ο αριθμός τους εξαρτώνται από τον  Σπορέα, ενώ η ωρίμανση και το μέγεθος από την εύφορη γη, την αγαθή δηλαδή προαίρεση του  ανθρώπου.

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...