/*--

Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2014

Η σωτήρια Αλήθεια

    
1. Η αλήθεια είναι πρόσωπο 

Όταν ο Πιλάτος ρώτησε τον Χριστό άν ήταν Βασιλιάς, ο Κύριος του απάντησε: «Γι’ αυτό  γεννήθηκα και γι’ αυτό ήρθα στον κόσμο, για να μαρτυρήσω για την αλήθεια. Κάθε ἀνθρωπος  που σχετίζεται με την αλήθεια ακούει τη φωνή μου» (Ιωάν. 18:37). 
Τότε ο Πιλάτος ρώτησε: 
«Τι είναι αλήθεια» (Ιωάν. 18:38); 

Με την φράση όμως αυτή δεν τέθηκε το θέμα ορθά. Η αλήθεια δεν είναι πράγμα, ή  κάποια αφηρημένη έννοια, ώστε να μπορούμε να ρωτάμε «τι είναι αλήθεια». Η αλήθεια δεν  είναι κάτι, αλλά κάποιος. Δεν είναι πράγμα, αλλά πρόσωπο, και γι’ αυτό το λόγο πρέπει να  ρωτάμε «ποιός είναι η αλήθεια». 

Την απάντηση στο ερώτημα αυτό την έδωσε ο Χριστός στους μαθητές Του. Τους είπε ότι  μεταβαίνει στον Πατέρα Του και θα επανέλθη να τους παραλάβει, για να τους οδήγησει εκεί,  ώστε να είναι πλέον όλοι μαζί Του. «Γνωρίζετε που πηγαίνω», τους λέγει, «και γνωρίζετε και  την οδό» (Ιωάν. 14:3 4). 

Τότε του λέει ο Θωμάς: 
«Κύριε, δεν γνωρίζουμε που πηγαίνεις και πως μπορούμε να γνωρίζουμε την οδό;» 
Λέει σ᾽αυτόν ο Ιησούς: 
«Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, κανείς δεν έρχεται προς τον Πατέρα παρά  μέσω εμού. Εάν με γνωρίσετε, θα γνωρίσετε και τον Πατέρα μου. Από τώρα όμως τον  γνωρίζετε και τον έχετε δεί». 
Λέει σ᾽αυτόν ο Φίλιππος: 
«Κύριε, δείξε μας τον Πατέρα και αυτό μας αρκεί». 
Λέει σ᾽αυτόν ο Ιησούς: 
«Τόσον χρόνο είμαι μαζί σας και δεν με γνώρισες, Φίλιππε; Εκείνος ο οποίος με έχει δεί,  είδε και τον Πατέρα· και πως λές, δείξε μας τον Πατέρα» (Ιωάν. 14:5-9· και Εβρ, 10:19-20);Τα ανωτέρω λόγια αποδεικνύουν ότι ο Χριστός, όταν μιλούσε για την αλήθεια η για τον  δρόμο που οδηγεί προς τον Πατέρα, ο οποίος είναι η ζωή, εννοούσε το ίδιο πράγμα: Εγώ  είμαι η αλήθεια, εγώ η οδός, εγώ η ζωή, καί όποιος με γνωρίζει, γνωρίζει τον Πατέρα. 

Ώστε λοιπόν, η αλήθεια δεν είναι κάτι τι, αλλά κάποιος. Είναι το πρόσωπο του Κυρίου  μας Ιησού Χριστού, δηλαδή, η σαρκωμένη αλήθεια, ο ένσαρκος Λόγος (Ιωάν. 1:14), τον  οποίον πρέπει να γνωρίσουμε προκειμένου να έχουμε ζωή (Α’ Ιωάν. 5,13· καί Ιωάν. 6,47).  Ο Χριστός είναι η αλήθεια. Μόνον εκείνος μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στον  ουράνιο Πατέρα και να τον καταστήσει μέτοχο της ζωής του Θεού (Ιωάν. 14:6. 17:2-3, Λουκάς  10:22): «Η χάρις και η αλήθεια ήλθαν μέσω του Ιησού Χριστού» (Ιωάν. 1:17). 

Όμως, αυτή την αλήθεια δεν μπορούσαν να την «βαστήξουν» με τις δικές τους δυνάμεις  οι μαθητές του Χριστού. Γι’ αυτό και ο Κύριος τους είπε ότι θα έστελλε το «Πνεύμα της  αληθείας», για να τους οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Εκείνο «θα πάρει από ό,τι είναι δικό  μου και θα σας το αναγγείλει» (Ιωάν. 16:12 κ.ε.). 

Από τά λόγια αυτά του Χριστού βλέπουμε ότι η γνώση του Θεού και η θεολογία  ξεκινούν από το γεγονός της αποκάλυψής Του, το οποίο ολοκληρώθηκε στο πρόσωπο του  Χριστού «στις έσχατες αυτές ημέρες» (Εβρ. 1:1), ἀλλά και από το γεγονός της παρουσίας του  Αγίου Πνεύματος που το φανερώνει στην καρδιά του ανθρώπου.  Οι Απόστολοι ήταν πάντα κοντά στο Χριστό. Άκουγαν συνεχώς τα κηρύγματα Του, καί  έβλεπαν τα θαύματά του. Ήταν όμως αδύνατο γι᾽ αυτούς να γνωρίσουν την αλήθεια με τις  δικές τους ικανότητες. 

Όταν μία άλλην φορά ρώτησε ο Χριστός τους μαθητές Του να του πούν ποιος νομίζουν  ότι είναι, και ο Πέτρος του απάντησε, ότι είναι “Ο Υιός του Θεού του ζώντος,” ο Κύριος του  είπε εκείνα τα γνωστά λόγια: Ότι, δηλαδή, ο Πέτρος δεν οδηγήθηκε στην αλήθεια αυτή με τις  δικές του ανθρώπινες δυνατότητες, αλλά ότι ο ίδιος ο Θεός του την αποκάλυψε (Ματθ.  16:17). 

2. Το παράδειγμα του Ιώβ 

Γνωρίζουμε όλοι την ιστορία του Ιώβ. Προσπαθούσε με τη συζήτηση και με το λογικό να  εισδύσει στα μυστήρια του Θεού, αλλά χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Όταν όμως ο ίδιος ο Θεός  του αποκαλύφθηκε, τότε κατάλαβε ότι ήταν αδύνατο να επιτύχει μόνος του εκείνο που  ποθούσε, και αισθάνθηκε βαθύτατη συντριβή. «Μέχρι στιγμής, άκουγα για Σένα μόνο με τα  αυτιά μου», λέει στον Θεό. «Τώρα, όμως, Σε είδα με τα μάτια μου. Γι αυτό κατάκρινα τον  εαυτό μου, έλειωσα από συντριβή, αισθάνομαι, πράγματι, ότι είμαι χώμα και στάχτη» (Ιώβ  42:5-6). 

Εκείνο, λοιπόν, που έχει σημασία δεν είναι το τι λέει κανείς για το Θεό, αλλά το εάν  αναζητάει κανείς το Θεό με ταπείνωση και καθαρή καρδιά. Όπως το θέτει ο άγ. Γρηγόριος ο  Θεολόγος: «Είναι μεγάλο πράγμα να μιλάει κανείς για το Θεό, αλλά είναι ακόμη μεγαλύτερο  εάν καθαρίζει κανείς τον εαυτόν του για το Θεό». 

3. Η αποκάλυψη στον Μωυσή 

Είπαμε ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να βρεί μόνος του το Θεό, και ότι είναι ανάγκη ο  ίδιος ο Θεός να αποκαλυφθεί στην καρδιά του ανθρώπου. Με ποιον όμως τρόπο αποκαλύπτεται ο Θεός στον άνθρωπο; Αυτό μπορούμε να το  παρακολουθήσουμε στο παράδειγμα του Μωυσή. 
«Κατέβα και μίλησε έντονα στο λαό να εξαγνισθούν σήμερα και αύριο», είπε ο Θεός  στον Μωυσή. «Να πλύνουν τα ρούχα τους και να είναι έτοιμοι την τρίτη ημέρα, γιατί την τρίτη  ημέρα θα κατεβεί ο Κύριος στο όρος Σινά ενώπιον όλου του λαού» (Έξ. 19:10-11). 

Σε άλλο σημείο λαμβάνει ο Μωυσής από τον Θεό την εντολή να παραλάβει τον Ααρών,  τον Ναδάβ, τον Αβιούδ και εβδομήντα πρεσβύτερους και να ανεβεί στο όρος, αφού δώσει  στο λαό την εντολή να παραμείνη στους πρόποδες (Έξ. 24:1-2). 

Τότε ο Μωυσής, σύμφωνα με την εντολή του Θεού, προσφέρει θυσία, ραντίζει το λαό  με το αίμα της θυσίας, και έπειτα, ανεβαίνει στο όρος μαζί με τα πρόσωπα που είχε ορίσει ο  Θεός. Επάνω στο όρος δεν είδαν οι συνοδοί του Μωυσή το Θεό, αλλά είδαν «τον τόπο όπου  στάθηκε ο Θεός του Ισραήλ». Και ο τόπος αυτός φαινόταν «σαν να ήταν κατασκευασμένος  από πλίνθους σαπφείρου και είχε την διαύγεια και την λάμψη του καθαρού ουρανού» (Έξ.  24:10). 

Έλαβε τότε ο Μωυσής την εξής εντολή από τον Θεό: «Ανέβα προς εμένα στην κορυφή  του όρους και μείνε εκεί. Θα σου δώσω τίς λιθίνες πλάκες με τον νόμο και τις εντολές τις  οποίες έγραψα γι’ αυτούς σαν νομοθεσία» (Έξ. 24:12). 

Τότε παράλαβε ο Μωυσής τον Ιησού του Ναυή και ανέβηκαν στο ψηλότερο μέρος του  όρους, που ήταν σκεπασμένο από γνόφο, δηλ. σκοτεινό σύνεφο (Έξ. 24:13-15).  «Και κατέβηκε η δόξα του Θεού στο όρος Σινά, το οποίο παρέμεινε σκεπασμένο με το  γνόφο επί εξι ημέρες. Την έβδομη ημέρα, κάλεσε ο Κύριος τον Μωυσή μέσα από το γνόφο. Το  είδος της δόξας του Κυρίου ήταν σαν φωτιά που εξέπεμπε φλόγες πάνω στη κορυφή του  όρους, και ήταν ορατό στους Ισραηλίτες. Ο Μωυσής εισήλθε μέσα στο γνόφο, ανέβηκε στο  όρος, και έμεινε εκεί σαράντα ημερόνυκτα» (Έξ. 24:16-18).  «… Και έγιναν βροντές και αστραπές και νέφος σκοτεινό επάνω στο όρος Σινά… που  ήταν ολόκληρο γεμάτο καπνούς, γιατί σάν φωτιά είχε καταβεί ο Θεός επάνω του. Ανέβαινε ο  καπνός όπως ο καπνός από καμίνη ασβέστου… Ο Μωυσής ρωτούσε και ο Θεός του  αποκρινόταν με φωνή…» (Έξ. 19:16-19, καί Δευτ. 4:11-12, 5:22). 

Ο Θεός, λοιπόν, βρίσκεται «μέσα στον γνόφο», μέσα σε σκοτεινό νέφος (Β΄ Παραλ. 6:1,  και Ιεζ. 10:4). «Εκείνος κατέστησε άξιο τον Μωυσή να ακούσει τη φωνή Του. Τον εισήγαγε  στον γνόφο και του έδωσε πρόσωπο προς πρόσωπο τις εντολές Του, το νόμο της ζωής και της  σοφίας» (Σοφ. Σειρ. 45:5). 

4. Η δεκτικότητα τον ανθρώπου 

Μέσα, λοιπόν, στο σκοτεινό νέφος, εκεί που δεν ήταν δυνατόν για τον Μωυσή να  διακρίνει τίποτε με τα σωματικά του μάτια και τις δυνατότητες του ως ανθρώπου, του μιλάει  και του αποκαλύπτεται ο Θεός.  Με τον τρόπο αυτό μπόρεσε ο Μωυσής να εννοήσει, ότι η φανέρωση της δόξας του  Θεού δεν ήταν αποτέλεσμα προσπάθειας διανοητικής, αλλά έργο Θεού, καρπός της  παρουσίας του Αγίου Πνεύματος μέσα στη δική του καρδιά.

Για να μιλήση ο Θεός στους Ισραηλίτες, έπρεπε να καθαρισθούν και να εξαγνισθούν  εσωτερικά. Και η θεία αποκάλυψη ήταν ανάλογη με την εσωτερική αυτή καθαρότητα του  καθενός.  Ο πολύς λαός, που τόσες φορές ταλαντευόταν στην αγάπη του προς τον Θεό και στην  καθαρότητα της καρδιάς του, προχώρησε μόνον μέχρι τους πρόποδες του όρους. Έτσι,  μπορούσε να βλέπει τη δόξα του Θεού από μακριά σαν φλόγα στην κορυφή του όρους.  Οι συνοδοί του Μωυσή ανεβαίνουν μαζί του επάνω στο όρος και βλέπουν «τον τόπον  όπου στάθηκε ο Θεός». 

Ο Ιησούς του Ναυή ανέρχεται ακόμη περισσότερο. Τελικά όμως, ο Θεός καλεί μόνο τον  Μωυσή να εισέλθη στο γνόφο, στο ψηλότερο σημείο του όρους και να μείνη εκεί σαράντα  μερόνυχτα, για να λάβει ολόκληρη την αποκάλυψη του Θεού. 

ΕΦΟΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Βασική Δογματική Διδασκαλία

Πρωτοπρεσβυτέρου Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου δθ, δφ
Διασκευή π. Γεωργίου Διον. Δράγα, δθ

πηγή : “THE FORERUNNER”
A quarterly publication of  Saint John the Baptist  Hellenic Orthodox Church

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...