/*--

Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014

Ἀπόσπασματα áπό το βιβλίο Γέροντας Παΐσίου GREEK - ENGLISH

   
Όταν προσεύχεστε θα πρέπει να καταβάλετε μεγάλη προσοχή στις λέξεις της προσευχής που διαβάζετε. Εκεί είναι που πρέπει να βρίσκεται η προσοχή σας συνεχώς. Ο νους έχει την ικανότητα να φέρνει μπροστά μας κάθε είδους εικόνα. Τα πάντα μπορούμε να παραστήσουμε σαν πυροτέχνημα στο μυαλό μας. Σε μια τέτοια κατάσταση ενδέχεται να νομίζουμε ότι βλέπουμε ένα όραμα και να πειστούμε ολότελα πως ότι βλέπουμε είναι αληθινό. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Ο νους μας είναι πολύ περισπασμένος. Οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι υπάρχουν μόνο τέσσερα πράγματα που μπορούμε να σκεφτόμαστε κατά την ώρα της προσευχής-όχι ακριβώς να τα σκεφτόμαστε, αλλά να τα έχουμε κατά νου. Αυτά είναι ο θάνατος, η έσχατη κρίση, ο παράδεισος και η κόλαση.


Ἀπό τά παιδιά ἀπαιτοῦσε πολύ σεβασμό πρός τούς γονεῖς ὅποιοι κι ἄν ἦταν. Ἄν ἦσαν πεθαμένοι, ἤθελε νά κάνουνε πολλή προσευχή, ὅπως καί γιά ὅλους τούς κεκοιμημένους. Ἔλεγε: ‟Μέ τήν προσευχή τούς κερνᾶτε «μιά πορτοκαλάδα, ἕνα ἀναψυκτικό’’. Τό τόνιζε αὐτό: ‟Ν’ ἀφήνετε μέρος τῆς προσευχῆς σας γιά τούς κεκοιμημένους. Οἱ πεθαμένοι δέν μποροῦν νά κάνουν τίποτα. Οἱ ζωντανοί μποροῦν’’. Γιά τούς κεκοιμημένους, τόνιζε, νά κάνουμε καί πολλή ἐλεημοσύνη. ‟Ὅταν ἐλεῆτε κάποιον’’, ἔλεγε, ‟νά λέτε γιά ποιόν τό κάνετε. Νά την πάρη ὁ ἄλλος τήν ἐλεημοσύνη καί νά πῆ «Θεός συγχωρέστ’ τον». Ἄν ὁ ἄλλος τό πῆ μέ τήν καρδιά του, τό μετράει ὁ Θεός’’.Ἐπίσης νά κάνετε μνημόσυνα καί τρισάγια. Σκέτο τό τρισάγιο, χωρίς Θεία Λειτουργία, εἶναι ἐλάχιστο. Τό μέγιστο, πού μποροῦμε νά κάνουμε γιά κάποιον, εἶναι τό Σαρανταλείτουργο. Καλό θά εἶναι νά συνοδευθῆ καί μέ ἐλεημοσύνη.

Translation:

When you pray you should pay great attention to the words of prayer you are reading. This is where your attention must be constantly. The mind has the ability to bring forward all kinds of pictures. Everything can be presented like a firework in our minds. In such a situation one might think that he is seeing a vision and be totally convinced that the vision is true. We should not do this. Our mind is very fragmented. The Holy fathers say that there are only four things we can think about at the time of prayer-not exactly to think, but to bear in mind. These are death, the last judgment, heaven and hell.

From children require a lot of respect for parents whoever they were. If the parents were dead , he wanted the children to pray a lot for them and also for all the people who have fallen asleep. He used to say: "With prayer you treat them 'an orange juice, a refreshing drink.'' He used to stress this: 'Reserve part of your prayer for the deceased . The dead cannot do anything. The living can .'' For those deceased , he used to stress , we must do many alms . "When you are merciful to someone'', he said, "you say whom you do it for. So the other person receives the charity and says a "God forgive him". If they say this with all their heart, then our God takes it into account.'' Also you should do Mnemosyna and Trisagia services. Plain Trisagia, without Divine Liturgy, is minimal. The maximum that can be done for someone is the Sarantaleitourgo (Fourty Divine Liturgies). It is advisable that it is accompanied with charity and alms.

Ἀπόσπασματα ἀπό το βιβλίο Γέροντας Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης 1924-1994 Νικόλαος Α. Ζουρνατζόγλου Ἐπισμηναγός Ε.Α. ἐκδόσεις Ἁγιοτοκος Καππαδοκία

πηγή : Saint George Clifton

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...