/*--

Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

Γιατί οἱ Μυροφόρες γυναῖκες εἶδαν πρῶτες τόν Ἀναστημένο Χριστό;

   
Ἡ πρώτη ἀπό τίς ἕντεκα (11) ἐμφανίσεις τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ, πού ἀναφέρονται μέσα στήν Καινή Διαθήκη, ἔγινε στίς Μυροφόρες γυναῖκες (Ματθ. 28, 9-10). Οἱ Μυροφόρες ἀπό τήν πρώτη μέρα πού γνώρισαν τόν Κύριο στή Γαλιλαία, ἔγιναν πιστές μαθήτριές Του καί τόν ἀκολουθοῦσαν παντοῦ. 

Μάλιστα, τήν ὥρα τῆς σταυρικῆς θυσίας Του οἱ Μυροφόρες ἔμειναν πιστές καί ἀφοσιωμένες, ὅταν ὅλοι οἱ μαθητές εἶχαν ἐγκαταλείψει τόν Ἰησοῦ Χριστό, ἐκτός τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Θεολόγο. 

Ἔμειναν κοντά στόν Δάσκαλό τους, ζώντας τό ἑκούσιο πάθος Του. Δέν ἀποχώρησαν οὔτε μετά το θάνατό Του, ἀλλά παρέμειναν θρηνώντας κοντά στό σταυρό. Καί μόλις παρουσιάστηκε ὁ Ἰωσήφ ὁ ἀπό Ἀριμαθαίας καί ὁ Νικόδημος, αὐτές τούς βοήθησαν στόν ἐνταφιασμό, καί δέν ἔφυγαν ἀπό τό μνημεῖο, παρά μόνο ἀργά τή νύκτα.

Οἱ Μυροφόρες μέ τήν ἀγάπη καί τή γενναιότητά τους, πρίν ἀκόμη ξημερώσει, ξεκινοῦν γιά τό μνῆμα φέρνοντας μαζί τους ἀρώματα, τά ὁποῖα εἶχαν ἑτοιμάσει, γιά νά ἀλείψουν τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Ἐνῶ ἤξεραν ὅτι τό μνῆμα εἶναι σφραγισμένο μέ ἕναν πελώριο καί βαρύ λίθο καί ὅτι φρουροῦνταν ἀπό ἔνοπλους Ρωμαίους στρατιῶτες, δέν φοβήθηκαν οὔτε τό σκοτάδι, οὔτε τήν ἐρημιά.Ὁ Κύριος ἐπιβραβεύει αὐτήν τήν ἀγάπη, τήν ἀφοσίωση, τήν ἀνδρεία καί τή μεγαλοψυχία πού ἐπέδειξαν τή νύχτα τῆς Ἀναστάσεως, γι᾽ αὐτό πρῶτες αὐτές ἄκουσαν τή μεγάλη εἴδηση, τό ἄγγελμα τῆς Ἀναστάσεως ἀπό ἄγγελο Κυρίου.

Αὐτό σημαίνει ὅτι γιά νά ἀξιωθεῖ κανείς νά δεῖ τόν Ἀναστάντα Χριστό χρειάζεται νά ἔχει ἀγάπη καί ἀνδρεία. Ἡ πρώτη ἐμφάνιση τοῦ Χριστοῦ στίς Μυροφόρες γυναῖκες ἔχει καί ἕνα βαθύτατο νόημα, σύμφωνα μέ τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀνανέωση τῆς ἀνθρώπινης φύσεως, ἡ ἀνάπλαση καί ἡ ἐπάνοδος στήν ἀθάνατη ζωή τοῦ πρώτου Ἀδάμ. Τόν πρῶτο Ἀδάμ, μετά τή δημιουργία του, τόν εἶδε πρώτη ἡ γυναίκα, γιατί ἐκείνη τήν ὥρα δέν ὑπῆρχε κανείς ἄλλος νά τόν δεῖ, ἐκτός ἀπό τήν Εὔα, πού δημιουργήθηκε μετά ἀπό αὐτόν. Ἔτσι καί τόν νέο Ἀδάμ, δηλ. τόν Χριστό, μόλις βγῆκε ἀπό τόν τάφο, τόν εἶδαν πρῶτες οἱ γυναῖκες, μέ ἐπικεφαλῆς τήν Παναγία Μητέρα Του. Ἐνῶ ἡ γυναίκα, ἡ Εὔα, ἦταν ἐκείνη πού έφερε τό μήνυμα τῆς πτώσεως τοῦ Ἀδάμ, τώρα ἡ γυναίκα εἶναι ἐκείνη πού φέρνει τό μήνυμα τῆς ἀναστάσεως στούς Ἀποστόλους. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἔχουμε καί τήν ἀποκατάσταση τῆς γυναικείας φύσεως γιά τήν παράβαση καί τήν πτώση τῶν πρωτοπλάστων.

Τίς Μυροφόρες γυναῖκες ἑορτάζει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τήν Β´ Κυριακή μετά τό Πάσχα.

πηγή : Kοντά στόν Xριστό 
ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΞΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...