/*--

Σάββατο, 14 Ιουνίου 2014

Περιμένοντας τους Bαρβάρους - Waiting for the Barbarians

Περιμένοντας τους Bαρβάρους

— Τι περιμένουμε στην αγορά συναθροισμένοι;
Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σήμερα.

— Γιατί μέσα στην Σύγκλητο μια τέτοια απραξία;
Τι κάθοντ’ οι Συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε;

Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα.
Τι νόμους πια θα κάμουν οι Συγκλητικοί;
Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν.

—Γιατί ο αυτοκράτωρ μας τόσο πρωί σηκώθη,
και κάθεται στης πόλεως την πιο μεγάλη πύλη
στον θρόνο επάνω, επίσημος, φορώντας την κορώνα;

Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα.
Κι ο αυτοκράτωρ περιμένει να δεχθεί
τον αρχηγό τους. Μάλιστα ετοίμασε
για να τον δώσει μια περγαμηνή. Εκεί
τον έγραψε τίτλους πολλούς κι ονόματα.

— Γιατί οι δυο μας ύπατοι κ’ οι πραίτορες εβγήκαν
σήμερα με τες κόκκινες, τες κεντημένες τόγες·
γιατί βραχιόλια φόρεσαν με τόσους αμεθύστους,
και δαχτυλίδια με λαμπρά, γυαλιστερά σμαράγδια·
γιατί να πιάσουν σήμερα πολύτιμα μπαστούνια
μ’ ασήμια και μαλάματα έκτακτα σκαλιγμένα;

Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα·
και τέτοια πράγματα θαμπώνουν τους βαρβάρους.

—Γιατί κ’ οι άξιοι ρήτορες δεν έρχονται σαν πάντα
να βγάλουνε τους λόγους τους, να πούνε τα δικά τους;

Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα·
κι αυτοί βαρυούντ’ ευφράδειες και δημηγορίες.

— Γιατί ν’ αρχίσει μονομιάς αυτή η ανησυχία
κ’ η σύγχυσις. (Τα πρόσωπα τι σοβαρά που εγίναν).
Γιατί αδειάζουν γρήγορα οι δρόμοι κ’ η πλατέες,
κι όλοι γυρνούν στα σπίτια τους πολύ συλλογισμένοι;

Γιατί ενύχτωσε κ’ οι βάρβαροι δεν ήλθαν.
Και μερικοί έφθασαν απ’ τα σύνορα,
και είπανε πως βάρβαροι πια δεν υπάρχουν.
__

Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους.
Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύσις.

K.Π. Kαβάφης

Waiting for the Barbarians

– What are we waiting for, assembled in the Forum?

The barbarians are to arrive today.

– Why then such inactivity in the Senate?
Why do the Senators sit back and do not legislate?
Because the barbarians will arrive today.
What sort of laws now can Senators enact?
When the barbarians come, they’ll do the legislating.

– Why is our emperor up and about so early,
and seated at the grandest gate of our city, upon the throne,
in state, wearing the crown?

Because the barbarians will arrive today.
And the emperor expects to receive their leader.
Indeed, he has prepared to present him
with a parchment scroll. Thereon he has
invested him with many names and titles.

– Why have our two consuls and the praetors come out
today in their purple, embroidered togas;
why did they put on bracelets studded with amethysts,
and rings with resplendent, glittering emeralds;
why are they carrying today precious staves
carved exquisitely in gold and silver?

Because the barbarians will arrive today
and such things dazzle the barbarians.

– And why don’t our worthy orators, as always, come out
to deliver their speeches, to have their usual say?

Because the barbarians will arrive today;
and they get bored with eloquence and orations.

– Why has there suddenly begun all this commotion,
and this confusion? (How solemn people’s faces have become.)
Why are the streets and the squares emptying so swiftly,
and everyone is returning home in deep preoccupation?

Because night has fallen and the barbarians have not come.
And some people have arrived from the frontiers,
and said that there are no barbarians anymore.

And now, what will become of us without barbarians?
Those people were some sort of a solution.

 K .P.Kavafis 

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...