/*--

Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014

Κεριά ( Κ.Καβάφης ) - Candles (K.Kavafis)

Κεριά 

Του μέλλοντος οι μέρες στέκοντ' εμπροστά μας
σα μιά σειρά κεράκια αναμένα -
χρυσά, ζεστά, και ζωηρά κεράκια.


Οι περασμένες μέρες πίσω μένουν,
μια θλιβερή γραμμή κεριών σβησμένων•
τα πιο κοντά βγάζουν καπνόν ακόμη,
κρύα κεριά, λιωμένα, και κυρτά.

Δεν θέλω να τα βλέπω• με λυπεί η μορφή των,
και με λυπεί το πρώτο φως των να θυμούμαι.
Εμπρός κυττάζω τ' αναμένα μου κεριά.

Δεν θέλω να γυρίσω να μη διω και φρίξω
τι γρήγορα που η σκοτεινή γραμμή μακραίνει,
τι γρήγορα που τα σβυστά κεριά πληθαίνουν

Κ.Καβάφης


Candles

The days to come are standing right before us,
Like a row of little lighted candles….
Golden , warm and lively little candles.

The bygone days are left behind,
A dismal row of burned-out candles;
Those that are nearest, smoking still
Cold candles , melted and bent.

I don’t want to see them, their sight saddens me,
And it saddens me to recall their former glow.
I look ahead at my still lighted candles.

I don’t want to turn around, lest I see and shudder
How fast the darksome line grows longer,
How fast the burned out candles multiply.

Kostas Kavafis 

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...