/*--

Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014

από τον Γέροντα Παϊσιο

Ὁ καλὸς δοκιμάζεται στὰ χέρια τῶν κακῶν, περνάει στὰ λανάρια...

Ὁ ἄνθρωπος, ὅταν εἶναι δίκαιος, ἔχει τὸ Θεὸ μὲ τὸ μέρος του. Ὅταν κανεὶς βαδίζει μὲ τὸ Εὐαγγέλιο δικαιοῦται τὴ θεία βοήθεια. Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα μὴ φοβᾶται τίποτα.


Ἡ κατάρα καὶ βέβαια πιάνει, ὅταν ὑπάρχει στὴ μέση ἀδικία.

Νὰ τρελαθεῖτε ἀπὸ τὴ θεία τρέλα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Νὰ σᾶς κάψει ὁ Θεὸς μὲ τὴν ἀγάπη Του στὶς καρδιές σας.

Ὅταν ἔχουμε μέριμνα δὲν μποροῦμε νὰ καταλάβουμε τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ (ὄπως τὸ παιδὶ ὅταν παίζει δὲν αἰσθάνεται τὸ χάδι τοῦ πατέρα του).

Ὁ θεῖος ἔρωτας, ἂν φουντώσει μέσα στὴν ψυχὴ, εἶναι τόσο θερμός, ποὺ ἔχει τὴ δύναμη νὰ καίει κάθε ἄλλη ἐπιθυμία καὶ κάθε ἄσχημη εἰκόνα. Ἐὰν κινεῖσθε μὲ εὐλάβεια καὶ προσευχή, ἁγιάζεστε πάντοτε καὶ τὰ πάντα ἁγιάζονται. Ὅταν κανεὶς ἔχει τὸ νοῦ τοῦ στὸ Θεό, ἁγιάζει τὴ δουλειά του, τὸ ἔργο τῶν χειρῶν του.

Μὴν ξεχνᾶς σὲ κάθε δουλειὰ νὰ παίρνεις τὸ Χριστὸ μαζί σου. Νὰ κάνεις κάπου-κάπου διακοπὴ στὴ δουλειά σου γιὰ νὰ λὲς τὴν εὐχή.

Ἐπειδὴ μᾶς κουμαντάρουν τὰ σίδηρα, οἱ καρδιές μας ἔγιναν σιδηρένιες.

Πρῶτα νὰ θυμόσαστε ὅτι θὰ πεθάνουμε. Δεύτερο ὅτι ἴσως πεθάνουμε ὄχι ἀπὸ φυσικὸ θάνατο. Γι’ αὐτὸ καὶ πρέπει νὰ εἴμαστε πάντα ἕτοιμοι.

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι πλασμένος νὰ κάνει τὸ καλὸ καθὼς ὁ Δημιουργός του.

Γέροντας Παΐσιος ὁ Ἀθωνίτης (+1994)

πηγή  : Orthodox Heritage Greek Orthodox Christian Brotherhood of St. POIMEN

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...