/*--

Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

Η σημαία του κράτους του Θεού

Η σημαία είναι το σύμβολο ενός κράτους. Και το κράτος του Θεού έχει το σύμβολο του. Είναι ο Σταυρός. Όλα τα σύμβολα έρχονται και παρέρχονται. Ο Σταυρός παραμένει αιώνιος.


 Αν θέλουμε να σχηματίσουμε τη λέξη αγάπη μ’ ένα σύμβολο, αυτό είναι ο Σταυρός. 

Στις αρχαίες κατακόμβες υπήρχαν διάφορα σύμβολα. 
Το πλοίο συμβόλιζε την Εκκλησία. 
Η άγκυρα την ελπίδα. 

Ο βοσκός με το αρνάκι στον ώμο τον Καλό Ποιμένα. 
Και ο Σταυρός συμβόλιζε την αγάπη του Θεού στον άνθρωπο.

Από τότε που η αγάπη έγινε εσταυρωμένη, έφθασε στο κορυφαίο ύψος της. 

Από τότε που ο Χριστός έγινε εσταυρωμένος, έγινε το πλήρωμα της αγάπης. 

Μπορείτε να μου δείξετε άλλη αγάπη μεγαλύτερη από την αγάπη του Σταυρού; 

Μπορείτε να μου δείξετε άλλο πρόσωπο, που μας αγάπησε περισσότερο, από το Χριστό του Σταυρού; 

Αναμάρτητος, αθώος, άγιος σε απόλυτο βαθμό, δέχεται να καρφωθεί πάνω στο Σταυρό, για να μας σώσει από την αμαρτία.

Το ξύλο της ανυπακοής μας έβγαλε από τον παράδεισο. Άπλωσε το χέρι ο παλαιός Αδάμ στο ξύλο της παρακοής και μας κληροδότησε την αμαρτία και το θάνατο. 

Το ξύλο της υπακοής μας ξανάβαλε στον παράδεισο. Άπλωσε τα χέρια του ο νέος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός, πάνω στο ξύλο της υπακοής, και μας κληροδότησε τη σωτηρία και τη λύτρωση. 

«Εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού» (Φιλιπ. 2,8).

«Κλήματα της Αμπέλου»
Αρχιμ. Δανιήλ Γ. Αεράκη

πηγή : Μηνιαία Έκδοση « Ο ΤΗΡΩΝ » -

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...