/*--

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Ο ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΕΡΑΣ - THE SUN AND THE WIND

Ο ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΕΡΑΣ

Ο Αέρας θύμωσε,
με τον Ήλιο μάλωσε.
Ο Αέρας έλεγε:
- Είμαι δυνατότερος!
Και ο Ήλιος έλεγε:


- Σε περνώ στη δύναμη!
Ένας γέρος γεωργός
με τη μαύρη κάπα του
στο χωράφι πήγαινε.


Ο Αέρας λάλησε:
- Όποιος έχει δύναμη
παίρνει από τον γέροντα
τη χονδρή την κάπα του!


Φύσησε, ξεφύσησεν,
έσκασε στο φύσημα·
άδικος ο κόπος του. 


Κρύωσεν ο γέροντας
και διπλά τυλίχθηκε
στη χονδρή την κάπα του.


Mα κι ο Ήλιος λάλησε:
- Όποιος έχει δύναμη
παίρνει από το γέροντα
τη χονδρή την κάπα του!


Έφεξεν ολόλαμπρος·
καλοσύνη σκόρπισε,
κι έβγαλεν ο γέροντας
τη χονδρή την κάπα του.


Πάλι ξαναλάλησε:
- Άκουσε και μάθε το·
σε περνώ στη δύναμη,
γιατί πας με το κακό
κι εγώ πάω με το καλό!

Γεώργιος Δροσίνης

THE SUN AND THE WIND

The Wind was angry
he quarrelled with the Sun.
The Wind claimed:
"I' m stronger!"
The Sun replied:


"I outdo you in strength!"
An old farmer
in a black cloak
was heading to his farm.


The Wind spoke:
"He who has the power
will quit the old man's cloak."


He huffed and he puffed,
he blew with all his might;
his effort was vain.


The old man grew cold
wrapping himself tighter
in his thick black cloak.


Then the Sun said:
"He who has the power
will quit the old man's cloak."


He shone in all his glory
Dissipating kindness,
so the old man took
his thick cloak off. 

He spoke once more:
"Hear and learn,
I am stronger than you are,
because you use malevolence,
whereas I use amenity" 

George Drosinis

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...