/*--

Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014

Η ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ

Ὁ Εὐγένιος Ἰονέσκο ἦταν ἕνας σύγχρονος, μεγάλος θεατρικός συγγραφέας, μακαρίτης τώρα, πολύ γνωστός σέ ὅλο τόν κόσμο. Ἔλεγε, λοιπόν, κατά καιρούς σέ διάφορες συνεντεύξεις του (ὁ Ἰονέσκο ἦταν Ὀρθόδοξος Χριστιανός καί μάλιστα βαθιά πιστός):

«Αἰσθάνομαι ὅτι σηκώνω τό βάρος τοῦ κόσμου. Αἰσθάνομαι ὅτι φωτίζω, ἄν καί ἀπό ἀλλοῦ παίρνω τό φῶς. Νοιώθω ὑπεύθυνος γιά ὅλα. Ἔχω ἀγωνία πῶς θά σταματήσουν νά πολεμοῦν οἱ ἄνθρωποι στόν κόσμο μεταξύ τους. Πῶς νά δείξω στούς ἐπαναστάτες ὅτι θά ἀσκοῦν καί αὐτοί χειρότερη τρομοκρατία ὅταν πάρουν τήν ἐξουσία. Πρέπει νά πείσω τούς ἀνθρώπους νά μήν μισοῦνται.

Χρειάζεται ἡ ἀγάπη. Κάποιος πού θέλησε νά τά κάνει ὅλα αὐτά, ἦταν ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Ἀλλά Τόν σταύρωσαν. Πρέπει νά μαχόμαστε ἐνάντια στήν κούραση, τήν ἀγωνία, τήν ἀηδία, τήν ἀδυναμία, τήν ἀδιαφορία πού εἶναι μέσα μας. Ἡ ἀνάγκη τῆς πίστεως στό Χριστό εἶναι ἡ πιό βαθειά ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου. Ἄν λείψει, τότε ἔρχεται ἡ ἀπελπισία, ἡ καταστροφή. Ὅπου δέν ὑπάρχει ἀγάπη, εἶναι κόλαση. Ὁ ἄνθρωπος παρασύρεται πρός τά κάτω, τόν καταποντισμό, τήν καταβύθιση, τήν λάσπη, τόν βόρβορο. Πρέπει νά κάνει προσπάθεια νά ἀνέβει πρός τά πάνω, πρός τό φῶς, τή ζεστασιά, τόν παράδεισο».

Σέ ἄλλη συνέντευξή του, πρίν πολλά χρόνια, εἶχε πεῖ γιά τόν ἑαυτό του τά ἑξῆς:

«Ἔγινα συγγραφέας γιατί δέν μποροῦσα νά γίνω ἅγιος. Αὐτό ἐπιθυμοῦσα, ἀλλά πρέπει νά εἶσαι ταπεινός γιά νά εἶσαι ἅγιος. Καί ἐγώ ἔχω ματαιοδοξία. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι ματαιόδοξοι. Ὑποφέρω γι᾿ αὐτό. Προτιμοῦσα νά εἶμαι ἕνας ἀνώνυμος ἅγιος παρά ἕνας ἐπώνυμος συγγραφέας» (Περιοδικό Paris Match, 4-11-1963).

Ἡ ἐπιθυμία τοῦ σοφοῦ συγγραφέα δέν εἶναι καί τόσο ὑπερβολική! Ἀφοῦ καί ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός μᾶς προτρέπει:

-Νά γίνετε καί ἐσεῖς τέλειοι, ὅπως τέλειος εἶναι ὁ Πατέρας σας ὁ οὐράνιος (Ματθ. 5, 48).

Ἀπόδειξη γι᾿ αὐτό ἀποτελοῦν ὅλοι ἐκεῖνοι πού ἀνήκουν στήν κατηγορία τοῦ Ἰονέσκο (κοσμικά «ἐπώνυμοι» καί διάσημοι), καί οἱ ὁποῖοι ἁγίασαν! Ἕνας ἀπ᾿ αὐτούς εἶναι ὁ ἅγιος Εὐδόκιμος. Ἔζησε τόν 9ο αἰώνα, στήν Καππαδοκία. Γιά τίς ἱκανότητές του, τήν παιδεία του καί ἰδίως γιά τό ἦθος του, διορίσθηκε διοικητής τῆς ἐπαρχίας Χαρσιανῶν. Ἐκοιμήθη σέ ἡλικία 33 ἐτῶν, τό 829 μ.Χ. Ἡ μνήμη του τιμᾶται στίς 31 Ἰουλίου.

Σχεδόν ἀμέσως μετά τόν θάνατό του, πλῆθος θαυμάτων ἐγίνονταν στόν τάφο του. Στήν ἀνακομιδή τῶν λειψάνων του, τό σῶμα του βρέθηκε ἄφθαρτο μέ ἀπερίγραπτη εὐωδία. Ὅσο ζοῦσε ὁ Εὐδόκιμος, οἱ ἄνθρωποι ἔβλεπαν τήν σεμνότατη ζωή του, τίς ἐλεημοσύνες του καί τήν μεγάλη εὐλάβειά του. 

Ὅμως, δέν γνώριζαν ἀκριβῶς τούς κρυφούς του ἀγῶνες νηστείας, προσευχῆς, μελέτης. Τούς φανέρωσε ὅμως ὁ Χριστός μέ τά θαύματα. Τό ὑψηλό ἀξίωμα τοῦ Εὐδοκίμου, ὁ πλοῦτος καί οἱ ὑποχρεώσεις του δέν τόν ἐμπόδισαν νά φθάσει στήν πνευματική τελειότητα!

Συνεπῶς, εἶναι στό χέρι μας νά τόν μιμηθοῦμε τό κατά δύναμιν! Τουλάχιστον, ἄς προσπαθήσουμε νά ἀγωνισθοῦμε κατά τῶν ἁμαρτιῶν καί ἀδυναμιῶν μας λίγο περισσότερο. Ἄς ξεκινήσουμε, καλλιεργώντας στήν καρδιά μας τόν πόθο γιά τήν τελειότητα, ὅπως ἔκανε καί ὁ διάσημος Ἰονέσκο. 

Ὁπωσδήποτε, αὐτό ὅλοι μποροῦμε νά τό ἐπιτύχουμε, ἄν θέλουμε!

Ἀρχιμ. Ν. Κ.

πηγή : ΛΥΧΝΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ
           Μηνιαῖον Περιοδικόν
          Ἱ. Μητροπόλεως Νικοπόλεως

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...