/*--

Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015

«Ὁ διάβολος βάζει νά γράφουμε τόσα πολλά γιά τόν ἀντίχριστο»

Μ.Μ.: Στήν ἐποχή μας, Γέροντα, ὁ κόσμος μιλάει περισσότερο γιά τόν ἀντίχριστο καί πολύ λιγότερο γιά τόν Χριστό. Γιατί συμβαίνει αὐτό;

Γ. Ι.: Εἶναι καί αὐτό ἕνα κατόρθωμα τοῦ διαβόλου. Πέτυχε νά στρέψει τήν προσοχή τῶν πολλῶν σέ αὐτόν. Εἶναι σημεῖο τῶν καιρῶν, τό ὅτι στούς ἐσχάτους χρόνους θά κάνει «θαύματα» ἐν οὐρανῷ καί ἐν τῆ γῇ ὁ ἀντίχριστος, ὁ ἐξαποδώ, ὁ κακομούτσουνος ὅπως τόν λέω ἐγώ, ὁ μισόκαλος καί ὅπως τόν ἔλεγε ὁ μακαριστός Γέρων Παΐσιος, τό ταγκαλάκι. Τό ταγκαλάκι κατόρθωσε νά βάλει τούς ἀνθρώπους νά μιλοῦν γι’ αὐτό, προετοιμάζοντας τό ἔδαφος γιά τήν κυριαρχία τοῦ ἀντιχρίστου.

Βιβλία πολλά γράφτηκαν περί αὐτοῦ. Ἴσως βάζει ὁ διάβολος νά γράφουν τόσα πολλά γι’ αὐτόν, ὥστε νά πιάνει πανικός τούς ἀνθρώπους καί νά μπορεῖ νά κάνει ἄνετα τή δουλειά του. Πρέπει νά σᾶς πῶ ἐδῶ, ὅτι ἔγινε μεγάλη κατάχρηση καί μέ τόν πολυσυζητημένο ἀριθμό τοῦ ἀντίχριστου. Ἔγινε τόσος θόρυβος καί τόση θεωρία ἀναπτύχθηκε περί αὐτοῦ, πού οἱ ἄνθρωποι ἤδη τό γράψανε στή μνήμη τους καί τό περιμένουνε νά γίνει. Ἐγώ νομίζω ὅτι ἦταν λάθος ἐνέργειες αὐτές, ὅτι καλλιεργήθηκε πολύ τό θέμα.

Ἐδῶ ταιριάζει τό ἀνέκδοτο πού λένε γιά τούς συμπαθέστατους Χιῶτες. Ἔπεσε ἕνα γαϊδούρι μέσα στό πηγάδι καί τό βγάλανε καί φώναζε ἕνας: Σιγά ρέ, μή στάξει ἡ οὐρά του στό πηγάδι. Βρέ, ἀφοῦ ὁλόκληρο ἦταν μέσα στό πηγάδι, ἡ οὐρά μᾶς πείραξε; Δηλαδή, ἐνῶ ὁ δαίμονας μπῆκε μέσα στούς ἀνθρώπους καί γενικῶς ἁλωνίζει, κι ἐμεῖς ἐκεῖ, μέ τά νούμερα! Ἐγώ σάν νά τόν βλέπω, στά κρυφά νά χορεύει καί νά χτυπάει τό ντέφι νά χορεύουμε κι ἐμεῖς! Κοίτα ἐκεῖ, συλλογίζεται, αὐτά τά χαζά ὅλο μ’ ἐμένα ἀσχολοῦνται. Πρέπει νά εἴμαστε προσεκτικοί καί φειδωλοί σ’ αὐτά τά θέματα. Πιό πολύ γιά τόν Χριστόν νά μιλᾶμε, τόν Χριστόν νά σκεπτόμαστε, ὁ Χριστός νά μᾶς ἀπασχολεῖ, τόν Χριστόν νά ἀντιγράφουμε καί τότε ὁ διάβολος δέν μπορεῖ νά μᾶς πειράξει.

Ἰδίως οἱ πιστοί ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι κινοῦνται στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας καί προσεύχονται καί κοινωνοῦν καί ἁγιάζονται, δέν ἔχουνε νά φοβηθοῦν τίποτε ἀπό τόν ἀντίχριστο. «Μείζων ὁ ἐν ἡμῖν ἤ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ». Ὁ Χριστός μας εἶναι ὁ μείζων, παρά αὐτός πού εἶναι στόν κόσμο, δηλαδή ὁ διάβολος. Ἀλλ̉ ἐγώ «πεποιθώς ἐν Σοί, τροποῦμαι τοῦτον». Δηλαδή ἐγώ ἔχοντας τήν πεποίθηση καί τήν δύναμη τοῦ Χριστοῦ, νικῶ τόν διάβολο. Ἀφοῦ λοιπόν τόν νικοῦμε, γιατί τόν φοβόμαστε; Ὁ Γέροντάς μου εἶχε ἕνα μπαστούνι καί κτυποῦσε τόν διάβολο! Πάρε καί αὐτή, πάρε καί τήν ἄλλη! Τόν ρωτοῦσα: Γέροντα, σέ ποιόν τά λές; Νά, σ’ αὐτόν τον... γείτονα! Ἐμεῖς ἔχουμε τόν Τίμιο Σταυρό γιά νά κτυπᾶμε τόν διάβολο...

Ἔχει πολλή δύναμη ὁ πιστός ἄνθρωπος, ὁ χριστιανός. Ἔχουμε ὅπλα στά χέρια μας, τά ὁποῖα δέν ξέρουμε νά χρησιμοποιήσουμε. «Κύριε, ὅπλον κατά τοῦ διαβόλου τόν Σταυρόν Σου ἡμῖν δέδωκας. Φρίττει γάρ καί τρέμει ,μή φέρων καθορᾶν αὐτοῦ τήν δύναμιν...». Ἄν ἔχουμε τόν Σταυρό καί τήν πίστη, τά ὅπλα τῆς Ἐκκλησίας, δέν φοβόμαστε τόν ἀντίχριστο. Ἄιντε πήγαινε ἀπό ‘κεῖ ρέ! Ἄν τοῦ φερθοῦμε ἔτσι, φεύγει. Ἄν ὅμως φοβηθοῦμε καί μαζευτοῦμε καί εἴμαστε περιδεεῖς, πάρε καί αὐτή, πάρε καί τήν ἄλλη λέει ὁ διάβολος. Ἀντί νά τόν κτυπᾶμε ἐμεῖς, θά μᾶς κτυπάει ἐκεῖνος καί θά γίνουμε καρπαζοεισπράκτορες τοῦ διαβόλου!...)

τοῦ Γέροντος Ἰωακείμ Ἁγειορείτου

ΠΗΓΗ: Ἀπό τό βιβλίο: «ΓΕΡΟΝΤΕΣ ἐν Ἄθῳ-Διδάσκει ὁ Ἄθως μέ τήν γλῶσσα τῶν Πατέρων του», Μανώλη Μελινοῦ, Σειρά: Πεῖρα Πατέρων 9.

πηγή : 
            Τριμηνιαία Ἔκδοση τοῦ Ἐπικοινωνιακοῦ καί Μορφωτικοῦ                                                        Ἱδρύματος Ἱ. Μ. Γορτύνης καί Ἀρκαδίας

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...