/*--

Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στή Βέροια

Κρίση καί ἀντίληψη ἰσχυρή, καρδιά πύρινη, δραστηριότητα ἀκατάβλητη, θέληση χαλύβδινη, φύση συναισθηματική, μεγάλη ἠθική παρατηρητικότητα, ἑτοιμότητα καί εὐστροφία, δημιουργικότητα καί πρωτοτυπία, σπάνια ὀργανωτική ἱκανότητα καί δεξιότητα νά ἄρχει καί νά κυβερνᾶ, καί μέ λίγες λέξεις, ἀσυνήθιστος πλοῦτος διανοητικῶν καί πνευματικῶν προσόντων» (Π. Ν. Τρεμπέλας). 

Ὅλα αὐτά καί πάνω ἀπό αὐτά τό φῶς καί ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀνέδειξαν τόν περισπούδαστο Φαρισαῖο καί Ρωμαῖο πολίτη Παῦλο σέ Ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν, πού κυριολεκτικά ἄλλαξε μέ τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ τήν ἱστορία τοῦ κόσμου.
Ἀνάμεσα στούς πρώτους Εὐρωπαίους πού δέχονται τό λόγο του εἶναι ἄνδρες καί γυναῖκες Ἑλληνίδες εὐσχήμονες, κάτοικοι τῆς ἀρχαίας Μακεδονικῆς πόλης τῆς Βέροιας. Σ’αὐτό τό μεγάλο ἐμπορικό καί πολιτισμικό κέντρο τοῦ 51 μ.Χ. φυγαδεύεται ὁ Ἀπόστολος, με τά τίς ταραχές πού ξεσήκωσαν οἱ Ἰουδαῖοι τῆς Θεσσαλονίκης, καί μεταστρέφει εἰς Χριστόν αὐτούς τούς ἀνθρώπους, πού φέρουν τή σφραγίδα τῆς ἀληθινῆς εὐγένειας, τήν ἐλευθερία τοῦ πνεύματος καί τήν ἔντιμη ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας.

Εἴκοσι αἰῶνες μετά ἀπό τότε ἕνας σύγχρονος διάσημος ἀρχιτέκτων καί ζωγράφος, ὁ Εὐθύμιος Βαρλάμης, γεννημένος στήν ἐπαρχιακή πόλη τῆς Βέροιας, μεγαλωμένος δίπλα στά ἀπέριττα σκαλοπάτια τοῦ «Βήματος», ἀπ’ ὅπου κατά τήν παράδοση κήρυξε στούς Βεροιεῖς ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἀπέδωσε σέ μεγάλους ζωγραφικούς πίνακες αὐτά τά ἱερά γεγονότα, τά ὁποῖα καί παρουσίασε στήν Ἔκθεση «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στή Βέροια», στά πλαίσια τῶν ἑορτασμῶν «Παύλεια 2013» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τῆς γενέτειράς του, ὡς ἔκφραση εὐγνωμοσύνης καί θαυμασμοῦ γι’ αὐτούς τούς προ-προ-προγόνους του ἀλλά καί τιμῆς καί δόξας τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί τῶν συνεργῶν του.
«Σήμερα», σημειώνει στό βιβλίο πού συνόδευε τήν Ἔκθεση, «ἡ ἐποχή μας μοιάζει σέ πολλά ἐπίπεδα μέ τήν εἰδωλολατρική ἐποχή τῆς ἀρχαιότητας... Ὁ ἄνθρωπος ἐμπιστεύεται καί διαλέγει τήν ἐγκεφαλική του γνώση καί μιά διανοητική ὑπεροψία, πού ἐξαφανίζει ὅλες τίς συναισθηματικές καί πνευματικές ἀξίες. Σήμερα κυριαρχεῖ ὁ ἡδονισμός, ὁ ὑλισμός κι ὁ μηδενισμός, πού καταλήγουν σέ μιά χρόνια ἀνικανοποίηση... 

Μέσα μου ὅμως ἀκούγεται μιά ἄλλη φωνή. Ἡ φωνή τῆς αἰσιοδοξίας καί τῆς μεγαλοσύνης, τῆς ζωῆς καί τῆς ἀγάπης. Ἡ σταύρωση κι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ δέν πῆγαν χαμένες... Ἡ ἀγάπη μᾶς δίνει τήν ἐλευθερία νά μετανοοῦμε καί νά ζητοῦμε στήν προσευχή μας βοήθεια. 

Μόνο ἔτσι μποροῦμε νά εἴμαστε πάντοτε σ’ ἐγρήγορση, γιά νά μήν ἀπομακρυνόμαστε ἀπ’ αὐτήν τήν χάρη ν’ ἀγαποῦμε τόν πλησίον μας...». Ὅπως δίδαξε ὁ Ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ στούς εὐγενεῖς κατοίκους τῆς Βέροιας.

Γ.

πηγή : Προς τη ΝΙΚΗ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...