/*--

Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015

Τί κρύβεται πίσω ἀπὸ τὴν μαζικὴ ἀπαγόρευση τοῦ καπνίσματος;

Τὸ κάπνισμα, καλοί μου φίλοι, δραματικὰ βλάπτει. Δὲν τὸ συζητᾶμε! Εἶναι πάθος μεγάλο, ὅπως ὅλα τὰ πάθη καὶ γι’ αὐτὸ σαφῶς ἀπορριπτέο. Δημιουργεῖ τόσο μεγάλη ἐξάρτηση, ποὺ πολὺ δύσκολα ἀποβάλλεται. Ρωτῆστε τοὺς καπνιστές! Εἶναι τόσο καταδικαστέο, ποὺ ὡς τώρα δὲν ἀκούστηκε ἕνα σοβαρὸ ἐπιχείρημα ὑπέρ του! Κι εἶναι φοβερὸ στὴν ὄντως καταστρεπτικὴ αὐτὴ συνήθεια νὰ ἐγκλωβίζονται οἱ νέοι. Σὲ καμμιὰ δὲ περίπτωση ἕνας νέος δὲν ἀποδεικνύει πὼς καπνίζοντας μεγάλωσε, ὅπως νομίζει, ἀλλὰ σαφῶς δείχνει πὼς πράγματι εἶναι παιδὶ ποὺ παρασύρθηκε! Ποτὲ δὲν εἶναι ὁ φίλος ποὺ τάχα καίγεται γιὰ σένα, ἀλλὰ ὁ «φίλος» ποὺ σὲ κατακαίει! Ὁπωσδήποτε εἶναι δεῖγμα ἀδυναμίας… 

Ἀρκεῖ ἐπιγραμματικὰ νὰ ποῦμε τοῦτα… Περιέχει 4.000 χημικὲς οὐσίες, εἴτε ὡς ἀέρια εἴτε ὡς μικροσκοπικὰ σωματίδια! Ἡ «ξαφνικὴ εὐφορία» καὶ τὸ «φτιάξιμο» ποὺ νοιώθει κανεὶς ἀπ’ τὴ νικοτίνη, σύμφωνα μὲ ἔρευνα Ἀμερικανῶν ἐπιστημόνων, εἶναι ἐντονότερες ἀπ’ αὐτὲς τῆς κοκαΐνης! Ἡ ἐξάρτηση ἀπ’ τὴ νικοτίνη ἔχει πλέον ταξινομηθεῖ ἐπίσημα ὡς ἰατρικὴ ἀσθένεια! Μόλις ἕνα ἄτομο γίνεται καπνιστὴς δὲν εἶναι μόνο σωματικά, ἀλλὰ καὶ ψυχολογικὰ δύσκολο νὰ ἀποβάλει αὐτὴ τὴ συνήθεια! Οἱ ἐπιδράσεις τῆς νικοτίνης στὸν ἐγκέφαλο, εἶναι παρόμοιες μὲ αὐτὲς τῆς κοκαΐνης, τῆς ἡρωί- νης καὶ τῶν ἀμφεταμινῶν! Ἡ νικοτίνη, ἐπίσης, προκαλεῖ μεγαλύτερο ἐθισμὸ ἀπ’ ὅ,τι ἡ ἡρωίνη, ἡ κοκαΐνη, τὸ ἀλκοόλ, ἡ καφεΐνη καὶ ἡ μαριχουάνα! Σύμφωνα μὲ ἔρευνα στὶς ΗΠΑ, οἱ χρῆστες σκληρῶν ναρκωτικῶν οὐσιῶν συχνὰ νόμιζαν ὅτι ἔπαιρναν κοκαΐνη, ὅταν στὴν πραγματικότητα ἔπαιρναν νικοτίνη! Τὸ 82% τοῦ συνόλου τῶν θανάτων ἀπὸ καρκίνο τοῦ πνεύμονα, τὸ 83% ὅλων τῶν θανάτων ἀπὸ χρόνια ἀποφρακτικὴ πνευμονοπάθεια καὶ τὸ 25% τῶν θανάτων ἀπὸ καρδιοπάθεια, προκαλεῖται ἀπὸ τὸ κάπνισμα! Συνολικὰ τὸ 30% ὅλων τῶν θανάτων ἀπὸ καρκίνο, μποροῦν νὰ ἀποδοθοῦν στὸ τσιγάρο! 

 Ὡστόσο μᾶς προβληματίζει πάρα πολὺ αὐτὴ ἡ μαζικὴ ἀπαγόρευση τοῦ καπνίσματος καὶ μάλιστα σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο ποὺ φθάνει ὡς καὶ σ’ αὐτὰ τὰ ὅρια τῆς ὑπερβολῆς. Διευκρινίζουμε ὅτι οἱ σκέψεις ποὺ θὰ παραθέσουμε δὲν ἔχουν ὡς σκοπὸ νὰ δώσουν ἐπιχειρήματα ὑπὲρ τῶν καπνιστῶν. Ἐξ ἄλλου εἴπαμε πὼς αὐτὰ δὲν ὑπάρχουν. Σκοπὸ μοναδικὸ ἔχουν νὰ μᾶς προβληματίσουν γιὰ τὰ τεκταινόμενα. Γιατί αὐτὴ ἡ παγκόσμια ἀπαγόρευση τοῦ καπνίσματος εἶναι μόνον ἡ ἀρχή… Κι ἂς πάρουμε τὰ πράγματα μὲ τὴ σειρά τους ἀρχίζοντας μὲ τὰ ἑξῆς ἐρωτήματα: 

Ἐρώτημα πρῶτο: Γιατί ἡ ἀπαγόρευση τοῦ καπνίσματος εἶναι παγκόσμια; Ὅλες οἱ χῶρες τοῦ πλα- νήτη, μὲ προεξάρχουσες τὶς δυτικὲς (Ἀμερική, Εὐρώπη), ἔχουν καταστρώσει σχέδια ἀπαγόρευσης τοῦ καπνίσματος μὲ στόχο τὴν ὁριστική του κατάργηση. Ἤδη σὲ πολλὲς ἀπ’ αὐτὲς ἔχει ὁρισθεῖ σὲ μία 10ετία, νὰ μὴ ὑπάρχει κανένα τσιγάρο ἀναμμένο στὴν ἐπικράτειά τους! Ὅσα δὲ συμβαίνουν στὴν ἀντικαπνιστικὴ ἐκστρατεία, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς Χώρας μας, εἶναι κατόπιν ὁδηγιῶν Διεθνῶν Ὀργανισμῶν. 

Ἐρώτημα δεύτερο: Γιατί ὑπάρχει τόση ὑπερβολὴ στὴν ἀπαγόρευση; Καθ’ ὅσον δὲν πρόκειται μόνο γιὰ τοὺς κλειστοὺς δημόσιους χώρους, ὅπου τὸ θέμα εἶναι κατανοητό, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς ἀνοικτοὺς ὅπως εἶναι τὰ δημοτικὰ πάρκα ἀκόμη δὲ καὶ οἱ παραλίες! Ἤδη αὐτὸ συμβαίνει στὴ Ν. Ὑόρκη, τὸ Λὸς Ἄντζελες καὶ τὸ Σικάγο. Ἀκολουθοῦν ἡ Ἱσπανία, ἡ Πολωνία καὶ ἡ Γερμανία.

 Ἐρώτημα τρίτο: Γιατί ἡ ἀπαγόρευση θὰ ἰσχύσει καὶ στοὺς ἰδιωτικοὺς χώρους; Ὑποστηρίζεται πὼς ἂν περάσουν τὰ πρῶτα μέτρα στοὺς δημόσιους χώρους, θὰ ἀκολουθήσουν τὰ ἴδια καὶ γιὰ τοὺς ἰδιωτικούς, ὅπως εἶναι τὰ σπίτια καὶ τὰ αὐτοκίνητα. Ἤδη στὶς ΗΠΑ, τὸν Καναδᾶ, τὴν Αὐστραλία, τὴ Ν. Ἀφρικὴ καὶ τὰ Ἡνωμένα Ἀραβικὰ Ἐμιράτα, τὸ κάπνισμα σὲ ΙΧ αὐτοκίνητο ἀπαγορεύεται, ὅταν μέσα σ’ αὐτὸ βρίσκονται παιδιὰ κάτω τῶν 16 ἐτῶν. Στὴν Ταϊβὰν δέ, ἀπαγορεύεται τὸ κάπνισμα στοὺς ὁδηγοὺς αὐτοκινήτων καὶ δικύκλων. Κι εἶναι θέμα χρόνου κάτι ἀνάλογο νὰ συμβεῖ καὶ στὴ χώρα μας. 

Ἐρώτημα τέταρτο: Γιατί ἡ ἀπαγόρευση μεταφέρεται τώρα καὶ στὶς ταινίες τοῦ κινηματογράφου καὶ τὴν τηλεόραση; Ἤδη ὑπάρχει ἡ κίνηση καὶ ἡ ἐκστρατεία γιὰ smoke – free ταινίες, δηλαδὴ ταινίες «ἐλεύθερες καπνοῦ» ἡ ὁποία τί ἀπαιτεῖ; Νὰ χαρακτηρίζονται ὡς «ἀκατάλληλες» ὅλες οἱ σκηνὲς ὅπου κάποιος καπνίζει ἐπὶ τῆς ὀθόνης! Ἤδη ἀπὸ τὸ 2007 ἡ Ἀμερικανικὴ Κινηματογραφικὴ Ἕνωση ἔχει ἐξετάσει τὸ θέμα, ἡ δὲ Ντίσνεϊ (ὁ δεύτερος αὐτὸς παγκόσμιος κολοσσὸς τῶν media μετὰ τὴν Time Worner) ἔχει «κόψει» τὸ κάπνισμα ἀπ’ ὅλες τὶς λεγόμενες «οἰκογενειακὲς» ταινίες της! Μάλιστα στὶς ΗΠΑ οἱ ταινίες ποὺ ἔχουν καπνιστὲς χαρακτηρίζονται μὲ τὴν ἔνδειξη «R», ποὺ σημαίνει πὼς ἡ παρακολούθησή τους γιὰ τοὺς κάτω τῶν 17 ἐτῶν ἐπιτρέπεται μόνο ἂν συνοδεύονται ἀπὸ ἐνήλικα! 

Ἐρώτημα πέμπτο: Γιατί δὲν ἀντιδροῦν οἱ πολυεθνικὲς τῶν τσιγάρων; Πραγματικὰ εἶναι ν’ ἀπορεῖ κανείς, πῶς στὴν ἐποχὴ τῆς παγκοσμιοποίησης ποὺ ζοῦμε, (ὅπου οἱ ἐκλεγμένες ἀπ’ τὸν λαὸ κυβερνήσεις γίνονται ὅλο καὶ πιὸ ἀνίσχυρες, ἐνῶ γίνονται ὅλο καὶ πιὸ ἰσχυρὲς οἱ πολυεθνικὲς ποὺ ἀποτελοῦν μάλιστα καὶ τὸ ὄχημά της), λαμβάνονται τέτοια μέτρα ποὺ θίγουν εὐθέως τὰ συμφέροντα συγκεκριμένων πολυεθνικῶν, αὐτὲς δὲ νὰ μὴ ἀντιδροῦν; 

Μετὰ ἀπ’ αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα μᾶς ἔρχονται στὸ νοῦ τοῦτες οἱ σκέψεις: Δὲν πρόκειται γιὰ τίποτ’ ἄλλο τελικά, παρὰ γιὰ τὴν «α – ἠθικότητα», ὅπως θὰ τὴν λέγαμε, τῆς Ν. Ἐποχῆς! Ἀπαγορεύουν κάτι πασιφανῶς κατακριτέο, ὅπως τὸ κάπνισμα, κι ἀφήνουν ὅλα τὰ ἄλλα ἐλεύθερα, ἀκόμη περισσότερο κατακριτέα καὶ ἐπιζήμια, ὅπως τὴ βία, τὸν ἐρωτισμὸ - σεξισμό, τὸν ἀποκρυφισμό, τὰ ναρκωτικὰ (ἤδη σὲ πολλὲς δυτικὲς χῶρες ἐπιτρέπεται ἡ χρήση τῶν λεγομένων «ἐλαφρῶν» ναρκωτικῶν), τὰ τυχερὰ παιχνίδια, τὴν ὁμοφυλοφιλία καὶ ὅλη τὴ διαφθορά. Καὶ τί σύμπτωση! Αὐτὰ ὅλα, ὄχι μόνο τὰ ἀπαγορεύουν, ἀλλὰ καὶ τὰ προωθοῦν ποικιλοτρόπως παντοῦ. 

Οἱ σχετικὲς νομοθεσίες τῶν κρατῶν ὄχι μόνο δὲν ἐφαρμόζονται, ἀλλ’ ἀπεναντίας ὅλο καὶ χαλαρώνουν καὶ τροποποιοῦνται, προκειμένου νὰ διευκολύνουν τὴν διάδοση καὶ τὴν ἐπικράτηση τῆς διαφθορᾶς, ὅπως τῆς ὁμοφυλοφιλίας γιὰ παράδειγμα. Ποιὸς διανοήθηκε τὴν ἀπαγόρευση ἢ ἔστω κάποιον περιορισμὸ γι’ αὐτά; Καὶ τί σύμπτωση πάλι! Τὸ σύνολο αὐτῶν ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴ νέα γενιά. Τοῦ νέου ἀνθρώπου δὲν τοῦ ἐπιτρέπεται νὰ καπνίζει, γιατί αὐτὸ εἶναι κακό, τοῦ γίνεται ὅμως πλύση ἐγκεφάλου καὶ γαλουχεῖται ἀπολύτως μὲ ὅλη τὴν πιὸ πάνω διαφθορά, γιατί αὐτὴ εἶναι … καλή! 

Τί εἶναι πιὸ σημαντικό; Τὸ ὅτι στὶς ταινίες τῆς Ντίσνεϊ δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνας καπνιστὴς ἢ ὅτι εἶναι διάχυτος σ’ αὐτὲς ὁ ἀποκρυφισμὸς καὶ ἡ μαγεία; Ἡ κατάσταση θυμίζει τὸ τόσο κατασκευασμένο ἀνάγνωσμα – ὑπερθέαμα μὲ τὸν Χάρι Πότερ. Ἐκεῖ ἡ λευκὴ μαγεία παρουσιάζεται ὡς καλή, μὰ πολὺ καλή, πρέπει καὶ νὰ τὴν σπουδάζουμε κιόλας καὶ νὰ τὴν ἔχουμε ἐνταγμένη πλήρως στὴ ζωή μας, ἐνῶ ἀπορριπτέα εἶναι μόνο ἡ μαύρη μαγεία! Μετὰ τὸ κάπνισμα, εἶναι θέμα χρόνου νὰ ἀκολουθήσουν ἄλλα «κακὰ» πράγματα, ὅπως ἡ παχυσαρκία γιὰ παράδειγμα, καὶ μάλιστα ἡ παιδική. Ἤδη ἔχουν ἀρχίσει νὰ λαμβάνονται τὰ σχετικὰ μέτρα στὶς ΗΠΑ καὶ τὴν Ἀγγλία. Θὰ δεῖτε ὅτι ἡ ἴδια λογικὴ θὰ ἀκολουθήσει σὲ ὅλα, ὅπως καὶ στὶς ταινίες. Σ’ αὐτὲς δὲν θὰ καταναλώνονται τροφὲς μὲ πολλὰ λιπαρά, γιὰ παράδειγμα. 

Ἔτσι ὅλοι μας, καὶ ἰδιαίτερα τὰ παιδιὰ καὶ οἱ νέοι, θὰ ἐπιβάλλεται (ἀκόμη καὶ διά νόμου!) νὰ ἔχουμε συγκεκριμένες διατροφικὲς συνήθειες. Δηλαδὴ μᾶς ἀπαγορεύουν σήμερα τὸ ὄντως κακὸ κάπνισμα, καὶ αὔριο τὴν κακὴ παχυσαρκία, γιὰ νὰ μᾶς προβάλλουν – ἐπιβάλλουν ἄλλα ὡς «πολὺ καλὰ» γιὰ τὴ ζωή μας, ποὺ εἶναι ὅλα τὰ τῆς διαφορᾶς. Τί … ἠθική! Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ὁ «νέος ἄνθρωπος» αὔριο δὲν θὰ καπνίζει καὶ δὲν θὰ ἔχει περιττὰ κιλά, ἀλλὰ θὰ παίρνει ἔστω ἐλαφρὰ ναρκωτικά, θὰ εἶναι ἀλκοολικός, πόρνος, ὁμοφυλόφιλος, βίαιος, ἀποκρυφιστής, σατανιστής, ἀπολύτως διεφθαρμένος, κτηνώδης! Τί … ἄνθρωπος! Ὁπότε ἔτσι, σαφῶς νομοθετεῖται ὁ καθωσπρεπισμὸς καὶ ὁ κομφορμισμός, σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Δὲν εἶναι φοβερό; Νὰ διευκρινίσουμε πὼς κομφορμισμὸς εἶναι ἡ τάση τοῦ ἀτόμου νὰ προσαρμόζει τὴ συμπεριφορά του στὶς ἀντιλήψεις, τὶς συν ήθειες κ.λπ. τῆς κοινωνίας στὴν ὁποία ἀνήκει, ἀκόμη κι ἂν αὐτὲς δὲν τὸ ἐκφράζουν!1 

 Τελικὰ τί βλέπουμε, παιδιά; Πῶς μὲ νομοθετικὸ τρόπο καὶ μέσα, ἀπ’ τὴν ἀπαγόρευση τῶν «κακῶν» συν ηθειῶν μας, ἐπιχειρεῖται νὰ κατευθυνθοῦμε σὲ μία ἄλλη ἠθική, τὴν ἠθικὴ τῆς διαφθορᾶς, ὅπως θὰ λέγαμε τὴν ἀ – ἠθικότητα τῆς Ν. Ἐποχῆς, τῆς κίνησης αὐτῆς ἡ ὁποία –μὴ τὸ ξεχνᾶμε- κατευθύνει τὴν παγκοσμιοποίηση. Νὰ γιατί οἱ πολυεθνικές τοῦ καπνοῦ, παρ’ ὅλο ὅτι θίγονται καίρια τὰ συμφέροντά τους, σιγοῦν!

 Σημείωση: 1. Βλ. Λεξικό Μπαμπινιώτη Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

πηγή : ΟΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...