/*--

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

Φιλαργυρία και ελπίδα στο Θεό

...«ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν» «Όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί είναι και η καρδιά σου» (Ματθ. 6:21 ) Μη θαμπώνεσαι από τον πλούτο. Θαμπώσου από τη δόξα και την παντοδυναμία του Θεού, και στήριξε σ' Αυτόν κάθε ελπίδα σου. Μη δίνεις την καρδιά σου στο χρυσάφι. Δώσε την στον Κύριο και μη φοβάσαι ούτε γι' αυτή τη ζωή ούτε για την άλλη. Η τσιγκουνιά και η φιλαργυρία είναι σημάδια τόσο ολιγοπιστίας όσο και υπερηφάνειας. 

Ο πιστός και ταπεινός άνθρωπος είναι πάντα ελεήμων. Γνωρίζει πως ο Θεός είναι πλούσιος, και ο πλούτος Του δεν τελειώνει ποτέ. Και ότι είναι πανάγαθος και μισθαποδότης, γι’ αυτό και δεν είναι δυνατό να τον εγκαταλείψει. «Νεώτερος ἐγενόμην καί γάρ ἐγήρασα καί οὐκ εἶδον δίκαιον ἐγκαταλελειμμένον, οὐδέ τό σπέρμα ζητοῦν ἄρτους» διαβεβαιώνει ο ψαλμωδός. Νέος ήμουν και γέρασα αλλά δεν είδα δίκαιο εγκαταλειμμένο· κι ούτε είδα τα παιδιά του να ζητιανεύουν ψωμί (Ψαλμ. 36, 25).

 Και ο Κύριος παρατηρεί: «ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν; … μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες, τί φάγωμεν ἢ τί πίωμεν ἢ τί περιβαλώμεθα; πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων. ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν» (Ματθ. 6. 26, 31-33). 

 «Κοιτάξτε τα πτηνά του ουρανού, ούτε σπείρουν ούτε θερίζουν ούτε αποθηκεύουν, και ο Πατέρας σας ο ουράνιος τα τρέφει. Δεν έχετε εσείς μεγαλύτερη αξία από αυτά; Μη μεριμνάτε λοιπόν και μη λέγετε : «Τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα ενδυθούμε; Διότι αυτά τα λέγουν οι εθνικοί (όσοι δεν πιστεύουν στο Θεό). Γνωρίζει ο Πατέρας σας ο ουράνιος ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη του και τότε όλα αυτά θα σας χορηγηθούν».

Ο άνθρωπος του Θεού είναι και ολιγαρκής. Πλούτος του είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος που τον επισκιάζει. Θησαυρός του είναι η ζωντανή παρουσία του Κυρίου γύρω του και μέσα του, που του χαρίζει την ειρήνη, «τήν πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν». Καθημερινό του βίωμα είναι το ψαλμικό: «Ἀγαθός μοί ὁ νόμος τοῦ στόματός σου (Κύριε) ὑπέρ χιλιάδας χρυσίου καί ἀργυρίου» (Ψαλμ. 118. 72). «Για μένα αξίζει πιο πολύ, του στόματός Σου ο νόμος, από χιλιάδες νομίσματα ασημένια και χρυσά». «Κρεῖσσον ὀλίγον τῷ δικαίω ὑπέρ πλοῦτον ἁμαρτωλῶν πολύν• ὅτι βραχίονες ἁμαρτωλῶν συντριβῆσονταί, ὑποστηρίζει δέ τούς δικαίους ὁ Κύριος» (Ψαλμ. 36. 17).

«Καλύτερα τα λίγα του δικαίου, παρά ο πολύς ο πλούτος των αμαρτωλών. Γιατί η δύναμη των αμαρτωλών θα συντριβεί, ενώ ο Κύριος τους δίκαιους τους στηρίζει». Μη δένεσαι με τα χρήματα για να μην αποκοπείς τελείως από την αγάπη του Θεού. Μην είσαι φιλάργυρος, για να μην περιπέσεις σε απιστία ή σε πλάνη. «Ρίζα γάρ πάντων τῶν κακῶν ἐστιν ἡ φιλαργυρία, ἤς τινές ὀρεγόμενοι ἀπεπλανήθησαν ἀπό τῆς πίστεως καί ἑαυτούς περιέπειραν ὀδύναις πολλαῖς» (Α' Τιμ. 6. 10). «Η ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία. Το χρήμα μερικοί το επιθύμησαν τόσο πολύ, ώστε πλανήθηκαν κι απομακρύνθηκαν από την πίστη και πλήγωσαν τον εαυτό τους με βάσανα πολλά».

Μην αρνείσαι τη βοήθειά σου σ' όσους έχουν ανάγκη, για να μη σου αρνηθεί και ο Θεός τη βοήθειά Του όταν θα την χρειαστείς. Μην κλείνεις την πόρτα σου στον φτωχό, για να μη σου κλείσει και ο Θεός τη θύρα του ελέους Του. «Μακάριος ὁ συνιῶν ἐπί πτωχόν καί πένητα• ἐν ἡμέρα πονηρά ρύσεται αὐτόν ὁ Κύριος». «Μακάριος όποιος νοιάζεται τον αδύναμο και τον πτωχό· θα τον λυτρώσει ο Κύριος την ημέρα της δυστυχίας» (Ψαλμ. 40. 1).

Αγ. Δημήτριος του Ροστώφ Από το βιβλίο «Πνευματικό Αλφάβητο» του Αγίου Δημητρίου Ροστώφ, ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ, 1996

πηγή : ως στρουθίον
Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας Αργυρούπολης

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...