/*--

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

«Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμεν»

Η Εκκλησία μας δίδαξε τον τρόπο της προσευχή, τώρα μας διδάσκει τι να ζητάμε πρώτα: την ειρήνη του Θεού και την σωτηρία των ψυχών μας. Η σωτηρία των ψυχών σημαίνει τη βασιλεία του Θεού και η άνωθεν ειρήνη σημαίνει τη δικαιοσύνη.

Ο Ιερός Καβάσιλας μας λέει ότι «η ειρήνη είναι καρπός όλων μαζί των αρετών και όλης της πνευματικής εργασίας, αφού δεν είναι δυνατόν να αποκτήσει τελεία ειρήνη αυτός που στερείται έστω και μια αρετή».

Η ειρήνη και η δικαιοσύνη του Θεού είναι η ενάρετη ζωή. Η ζωή που περιφρόνησε ο άνθρωπος με την πτώση του και η οποία του δόθηκε ξανά χάρισμα από Εκείνον, «ὅς ἐγενήθη ἠμίν ἀπό Θεοῦ δικαιοσύνη τέ καί ἁγιασμός»1. Αυτό ακριβώς μας φανερώνει και ο ύμνος «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».

 Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας ερμηνεύοντας τον αγγελικό αυτό ύμνο, παρατηρεί ότι οι μεν άγγελοι και όλες οι ουράνιες Δυνάμεις φύλαξαν τη θέση που τους δόθηκε «και ειρηνεύουν προς το Θεό. Διότι κατά κανένα τρόπο δεν ξεφεύγουν πέρα απ’ αυτόν που Εκείνος αποφασίζει, αλλά μένουν σταθεροί στη δικαιοσύνη και τον αγιασμό. Ενώ εμείς οι ταλαίπωροι υψώσαμε αντιμέτωπες τις επιθυμίες μας μπροστά στο θέλημα του Δεσπότου, πήραμε θέση εχθρού απέναντι Του. 

Αυτό σταμάτησε δια μέσου του Χριστού: γιατί αυτός είναι η ειρήνη μας και μας συνένωσε δια του εαυτού Του με το Θεό και Πατέρα, βγάζοντας απ’ τη μέση την αμαρτία που μας έκανε εχθρούς και καλώντας κοντά Του εμάς που είμαστε μακριά Του…. Έγινε λοιπόν ειρήνη και ευλογία για μας ο Χριστός»2.

Ο Χριστός ήρθε στη γη και με το θάνατο Του νέκρωσε την έχθρα και το διχασμό. Με τη χάρη της ειρηνοποιούς θυσίας Του μπορούμε τώρα να ξεπεράσουμε τα εμπόδια που μας χωρίζουν από τη Βασιλεία της ειρήνης, δηλαδή τα πάθη μας. «Όταν ξυπνήσουμε από τη μέθη των παθών και επαναστατήσουμε κατά της πονηρίας και της τυραννικής βασιλείας του διαβόλου και αποτινάξουμε από πάνω μας την ειρηνική παρουσία του ειρηνικού και πράου βασιλέως Χριστού».

Η Ειρήνη του Θεού, μεταμορφώνει τον άνθρωπο σε ναό. Και μέσα σ’ αυτό το ναό της ειρήνης ιερουργείται το μυστήριο της Ευχαριστίας. Μέσα στον άνθρωπο κατοικεί ο Χριστός που είναι η άνωθεν ειρήνη. Και ο χώρος που ζει ο άνθρωπος είναι η άνωθεν ειρήνη, ο Χριστός: «ἐγενήθη ἐν εἰρήνῃ ὁ τόπος αὐτοῦ, καὶ τὸ κατοικητήριον αὐτοῦ ἐν Σιών».

1 Α΄ Κορινθίους 1,30
2 Λουκάς 2, 14 –Μ 72, 493 CD-496A

πηγή : Μηνιαία Έκδοση « Ο ΤΗΡΩΝ »
           Ι.Ν. Αγ. Θεοδώρου του Τήρωνος
           4524, Μοναγρούλλι , Λεμεσός

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...